О одсеку

ОДСЕК ЗА ИТАЛИЈАНСКЕ И ИБЕРОАМЕРИЧКЕ СТУДИЈЕ основан је јуна 2022. године, након 43 године постојања Лектората за италијански језик (1979-2022) и 25 година Лектората за шпански језик (1997) при Одсеку за романистику Филозофског факултета УНС.

Концепција Одсека темељи се на два студијска програма: Италијански језик, књижевност и култура и Шпански језик, књижевност и култура, који су засновани на савременој и мултимедијалној настави, развијању интерактивности и дигитализације, употреби интернет платформи и мотивисању студената за самосталан и групни рад. Када је о стручним предметима реч, студијски програми Одсека обухватају подробно изучавање италијанског односно шпанског језика, италијанске односно шпанске и хиспаноамеричке књижевности и култутуре, као и стицање преводилачких знања и компетенција. Поред тога, студенти имају прилику да кроз низ изборних предмета из домена друштвених и хуманистичких наука оформе јединствен студијски профил у складу са сопственим интересовањима.

Одсек посебну пажњу посвећује ваннаставним активностима, као што су семинари, радионице, предавања домаћих и страних професора, књижевни догађаји, изложбе, литерарни конкурси, пројекције филмова и сл. Ови догађаји организују се, између осталог, захваљујући дугогодишњој сарадњи са Амбасадом Италије у Београду, Италијанским институтом за културу, Амбасадом Шпаније, Амбасадом Мексика и Амбасадом Аргентине у Београду, Друштвом хиспаниста, Институтом Сервантес, Удружењем професора шпанског језика, као и Ибероамеричким центром ФФУНС.

Од великог значаја је и међународна сарадња, коју Одсек негује за више десетина шпанских, латиноамеричких и италијанских универзитета и институција, као и бројни пројекти у којима учествују професори и студенти шпанског и италијанског језика, књижевности и културе.

Када је реч о научној продукцији, у периоду 2018-2022 наставници и сарадници Одсека објавили су око стотину чланака, поглавља у књигама и ауторских монографија, те учествовали на више десетина конференција у земљи и иностранству.

Напослетку, наставници и сарадници Одсека имају изузетно развијену преводилачку праксу, како заједно тако и појединачно, у домену судског, књижевног, стручног, симултаног, консекутивног и аудио-визуелног превођења.

Врх стране