Никола Таталовић

Никола Таталовић, доцент

Контакт
Кабинет: 104
Број телефона: 021/ 485 3860
Е-адресa: nikolatatalovic@ff.uns.ac.rs

Биографија
Никола Таталовић (1981, Сарајево) 2001. године уписао је основне академске студије филозофије на Филозофском факултету у Новом Саду. 2008. године одбранио је дипломски рад под називом „Релевантност Парменидове поеме за Платонову онтологију“ и тиме стекао стручно звање професора филозофије. Од 1. октобра 2008. године до 30. Септембра 2009. године запослен је на одређено као библиотекар у Народној библиотеци у Кули, а од 23. јануара 2009. године упоредо ради и као професор логике и филозофије у гимназији „Петро Кузмјак“ у Руском Крстуру све до 30. августа 2009. Године 2008. уписује дипломске академске студије - мастер на Одсеку за филозофију Филозофског факултета у Новом Саду, а у октобру 2010. године брани мастер радњу под називом „Гадамерова онтологија језика“ и стиче звање мастер професора филозофије. Првог октобра. 2009. године Таталовић је засновао радни однос на Филозофском факултету у Новом Саду на радном месту сарадника у настави. Докторске студије филозофије Таталовић уписује 2010. године на Филозоском факултету у Новом Саду. Године 2018. брани дисертацију под називом „Аристотелова прва филозофија између онтологије и теологије“ на Филозофском факултету у Новом Саду и исте године бива изабран у звање доцента.

Наставни рад
Увод у филозофију 1 (ОАС)
Увод у филозофију 2 (ОАС)
Филозофска терминологија (ОАС)
Савремена филозофија 1 (ОАС)
Савремена филозофија 2 (ОАС)
Филозофски системи у савременој филозофији (МАС)
Филозофија егзистенције (ДАС)
Херменеутика (ДАС)

Научно-истраживачки рад
Савремена филозофија, Онтологија, Херменеутика, Филозофија егзистенције, Античка филозофија

Библиографија (избор)
- Tatalović, Nikola (2019), „Niče i problem ’metafizike’“, u: Velikani filozofskih nauka, kn. 4, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, Filozofski Fakultet u Beogradu, str. 113-123.
- Tatalović, Nikola (2016), „Platon i Parmenid: bludnja i bespuće“, u: Filozofska istraživanja, Vol. 36, No. 1, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2016, str. 35-50.
- Tatalović, Nikola (2016), „Λ knjiga i pitanje jedinstva Aristotelovog projekta u Metafizici. Kritika redukcije ontologije na teologiju“, u Theoria, Vol. 59, No. 4, Časospis Srpskog filozofskog društva, Beograd, 2016, str. 124-137.
- Tatalović, Nikola (2016), „Platonov Parmenid: vežbda u bespućenju“, u Arhe, god. XIII, br. 25, Nosi Sad, 2016 , str. 201-221.
- Tatalović, Nikola (2016), „Aristotelova Metafizika između nedovršenosti i nedovršenosti“, u Arhe, god. XIII, br. 26, Nosi Sad, 2016 , str. 239-258.
- Tatalović, Nikola (2012), „Hrišćanska retorika i farsa egzistencije”, u ARHE, god. IX, br. 18, Novi Sad, 2012, str. 43-59.
- Tatalović, Nikola (2012), „Gadamerova hermeneutička ontologija”, u ARHE, god. IX, br. 17, Novi Sad, 2012, str. 139-153.
- Tatalović, Nikola (2010), “Platonova kritika neposrednosti čulnog opažanja u dijalogu Teetet”, u ARHE, god. VII, br. 13, Novi Sad, 2010, str. 163-174.
- Tatalović, Nikola (2013), „Uvod u filozofiju Vladana Maksimovića", u Tradicija nastave filozofije VII, Časopis ARHE, Edicija filozofske literature Propaideia, Novi Sad, 2013., str. 123-135.
- Tatalović, Nikola (2012), „Refleksije mesta nastave filozofije unutar srednjoškolskog obrazovanja (1918-1940)”, u Tradicija nastave filozofije V, Časopis ARHE, Edicija filozofske literature Propaideia, Novi Sad, 2012, str. 119-128.

Комплетна библиографија

 

Врх стране