Невена Јевтић

Невена Јевтић, доцент

Контакт
Кабинет: 251/2 спрат
Број телефона: 021/459-279
Е-адреса: nevena.jevtic@ff.uns.ac.rs

Биографија
- 2016. године – Избор у звање – доцент на Одсеку за филозофију, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду
- 2016. године – Докторат, Филозофски факултет у Новом Саду (Наслов тезе: „Проблем критике код Хегела“; област: немачки класични идеализам, историја филозофије)
- 2009. године – Избор у звање – асистент на Одсеку за филозофију, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду
- 2008. године – Диплома, дипломске академске студије – мастер, Филозофски факултет у Новом Саду (Наслов рада: „Марксова критика Хегела”; област: немачки класични идеализам, марксизам, историја филозофије)
- 2007. године - Избор у звање - сарадник у настави на Одсеку за филозофију, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду
- 2006. године – Диплома, Филозофски факултет у Новом Саду (Наслов рада: „Марксова критика Хегелове филозофије права”; област: практичка филозофија, филозофија права, немачки класични идеализам, марксизам)

Наставни рад
ОАС: Филозофија политике, Трансцендентална филозофија, Спекулативна филозофија, Филозофија природе 2, Филозофија историје филозофије;
МАС: Системи немачког идеализма, Филозофска пропедеутика, Филозофија религије;
ДАС: Филозофија савременог марксизма, Филозофија рада

Научно-истраживачки рад
Историја филозофије, немачки класични идеализам, практичка филозофија, филозофија политике, марксизам

Скупови
- Учешће на међународној летњој филозофоској школа у организацији Штудентског филозофског друштва, Филозофски факултет у Љубљани (Словенија), под називом „Филозофија кот цокла знаности“, одржана у јулу 2005. у Изоли (Словенија), с радом „Кант и савремена наука“;
- Учешће на међународној летњој филозофској школи у организацији Штуденстког филозофског друштва, Филозофски факултет у Љубљани (Словенија), под називом „Филозофија и уметност“, одржана у јулу 2006. у Дубровнику (Хрватска), с радом „Гадамерова херменеутика савремене уметности“;
- Учешће на међународној летњој школи под називом „Повратак критике политичке економије“ у организацији ДПУ/ Мировни институт из Љубљане (Словенија), одржаног у мају 2008. у Љубљани, с радом „Дијалог између Прудона и Маркса“;
- Учешће на међународном скупу на тему „Филозофија и уметност“ у организацији Хрватског филозофског друштва (Загреб, Хрватска), одржаног у Загребу од 01.12. до 03.12. 2011. године, са радом „Искушење ироније. Може ли иронија играти улогу критике“, одштампаном у изводу (публикација: „Филозофија и уметност. Годишњи симпозијум Хрватског филозофског друштва“, ГРАФОМАРК, Загреб, ИСБН 978-953-164-160-9, стр. 45).
- Учешће на међународном скупу на тему „Природа – друштво - политика“ у организацији Хрватског филозофског друштва (Загреб, Хрватска), одржаног у Загребу од 22. До 24.11.2012. године, са радом „Русоово схватање политике и развоја друштвености“, одштампаном у изводу (публикација: „Природа – друштво – политика. Поводом 300. годишњице рођења Jean-Jaquesa Rousseaua“, ISBN: 978-953-164-167-8, str. 32).
- Учешће на интернационалној интердисциплинарној конференцији младих научника „Контексти“ у организацији Филозофског факултета у Новом Саду (Нови Сад, Србија), одржаном 01.12.2012. године у Новом Саду, са радом „Систем илузије. Кантова доктрина трансценденталне илузије“, одштампаном у изводу (The First International Interdisciplinary Conference for Young Scholars in Social Sciences and Humanities, Context. Programme and Book of Abstracts, ISBN: 978-86-6065-135-0, str. 63).
- Учешће на домаћем скупу „Криза уметности и нове уметничке праксе“ у организацији Естетичког друштва Србије (Београд, Србија), одржаном у Београду од 13. до 14.12. 2013., са излагањем на тему „Уметник – изелица: уметност у алиментарном медијуму“.
- Учешће на интернационалној научној конференцији „Thinking Beyond Capitalism“ у организацији Института за филозофију и теорију Универзитета у Београду (Београд, Србија), одржаној од 24 – 26. јуна 2015. године, с излагањем на тему „Still Defending Right of Extreme Need?“, odštampanom u izvodu (Thinking Beyond Capitalism. International Scientific Conference, Programme and Book of Abstracts (2015), ISBN 978-86-82417-93-4)
- Учешће на X међународном интердисциплинарном симпозијуму Сусрет култура на Филозофском факултету у Новом Саду, 30.11.2018., са излагањем на тему: „Политичко мишљење и култура у Кантовој филозофији“.
- Учешће на конференцији „World Women Hegelian Congress: The Owl’s Flight. Hegel’s Legacy in a Different Voice“, održana u Rimu 26-28.09.2018. u organizaciji Societa Filosofica Romana, Sezione della SFI, sa izlaganjem na temu “What is a true relationship between freedom and love?“.
- Учешће на конференцији “Филозофија и стваралаштво” одржана у Загребу 13-5-12-2018. у организацији Хрватског филозофског друштва са излагањем на тему “Социјалност стваралаштва – умјетности и филозофије код Хегела”.

Библиографија (избор)
„Razlika između Hegelovog i Kantovog shvatanja prava i morala“, Godišnjak filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Filozofski fakultet Novi Sad, Knj. 32, ISSN - 0374-0730, 2007, str. 51 - 63.
„Merlo-Pontijeva recepcija marksizma“, ARHE (13/2010), Odsek za filozofiju, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 2010, ISSN - 1820-0958, str. 231 - 239.
„Iskušenje ironije. Može li ironija igrati ulogu kritike?“, Filozofska istraživanja (2013), Vol. 33, br. 2, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb (Hrvatska), ISSN:0351-4706, str. 229 - 41.
„Sistem iluzije. Kantova doktrina transcendentalne iluzije“, Zbornik Radova: Konteksti 1, Filozofski fakultet Novi Sad, 2014, str. 1065 – 1075.
„Kritika i sistem. Ideja ‘konstitutivne’ kritike kod Fihtea“, ARHE (25/2016), Odsek za filozofiju, Filozofski Fakultet u Novom Sadu, ISSN - 1820-0958, str. 27 – 52.
„Kriticizam kao borba između moralnosti i sveta“, ARHE (27/2017), Odsek za filozofiju, Filozofski Fakultet u Novom Sadu, ISSN - 1820-0958  str. 7 – 31.
„O tehnici prirode kod Kanta“, ARHE (20/2013), Odsek za filozofiju, Filozofski Fakultet u Novom Sadu, ISSN - 1820-0958, str. 38 – 50.
„Subjektivnost i prostor. Osvrt na Lefebrveov koncept “proizvodnje prostora”“, Filozofska istraživanja (2018), God. 38, Sv. 1, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb (Hrvatska), ISSN:0351-4706, str. 45 – 57.
„Kritika i univerzalnost filozofije: osvrt na Hegelov spis O suštini kritike“, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Novi Sad, Filozofski fakultet, ISSN - 0374-0730, Knj. 42, Sv. 2, 2017, str. 35 – 46.

Комплетна библиографија (пдф)

 
Врх стране