2019 - završeni konkursi

Erazmus+ konkursi
Univerzitet Beira Interior u Kovilji, Portugal (rok: 15.12.2019.)
Univerzitet u Bordou, Francuska (rok: 15.12.2019.)
Univerzitet u Gracu, Austrija (rok: 27.11.2019.)
Univerzitet u Haenu, Španija (rok: 25.11.2019.)
Univerzitet u Ludvigsburgu, Nemačka (nastavno rok: 24. novembar 2019.) (nenastavno rok: 11. novembar 2019.)
Univerzitet u Monpeljeu, Francuska (produžen rok: 24. novembar 2019.)
Univerzitet u Vilnjusu, Litvanija (rok: 14. novembar 2019.)
Univerzitet u Jašiju, Rumunija (rok: 12. novembar 2019.)
Univerzitet u Torinu, Italija (rok: 11. novembar 2019.)
Univerzitet u Pizi, Italija (rok: 30. oktobar 2019.)
Univerzitet u Strazburu, Francuska (rok: 29. oktobar 2019.)
Karlov univerzitet u Pragu, Češka (rok: 29. oktobar 2019.)
Univerzitet u Turkuu, Finska (rok: 3. novembar 2019.)
Univerzitet u Pečuju, Mađarska (rok: 21. oktobar 2019.)
Univerzitet Kompultense u Madridu, Španija (rok: 21. oktobar 2019.)
Tehnički univerzitet u Ankari, Turska (rok: 11. oktobar 2019.)
'Etveš Lorand' univerzitet u Budimpešti, Mađarska (rok: 10. oktobar 2019.)
Univerzitet u Groningenu, Holandija (rok: 9. oktobar 2019.)
Univerzitet "La Sapijenca" u Rimu, Italija (rok: 24. septembar 2019.)

Vrh strane