Filozofski fakultet potpisao Opšti memorandum o razumevanju sa Univerzitetom Đaume I u Španiji

Opšte

Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu potpisao je u martu Opšti memorandum o razumevanju sa Univerzitetom Đaume I u Španiji, sa ciljem da uspostavi osnove za dalju saradnju na zajedničkim projektima, pre svega iz oblasti kulture. Memorandum koji su ispred institucija potpisnica potpisale prof. dr Eva Alkon, rektorka Univerziteta Đaume I i prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš, dekanica Filozofskog fakulteta, omogućiće ostvarivanje neposredne saradnje u oblasti istraživanja i nastave, kroz aktivnosti koje će uključiti razmenu studenata i akademskog osoblja, zajedničku organizaciju skupova i konferencija kao i izvođenje naučnoistraživačkih projekata.

Ovaj korak predstavlja nastavak već započete saradnje u okviru Konvencije iz Faroa, akta Saveta Evrope o značaju kulturnog nasleđa za društvo, potpisanog 2005. godine. Konvencija, čije su potpisnice i Srbija i Španija, naglašava važne aspekte nasleđa koji se odnose na ljudska prava i demokratiju, promoviše šire razumevanje kulturnog nasleđa i njegov odnos sa zajednicama i društvom i podstiče građane da prepoznaju važnost objekata i mesta kulturne baštine kroz značenja i vrednosti koje ovi objekti predstavljaju za njih.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/723/Djaume_m.png
  • /uploads/attachment/vest/723/Djaume_2.jpg
  • /uploads/attachment/vest/723/Djaume_1.jpg
Vrh strane