Odseku za slovakistiku FF UNS dodeljeno priznanje Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine

Opšte

Odseku za slovakistiku FF UNS dodeljeno priznanje Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine

Svečana sednica Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine u Srbiji održana je u četvrtak 12. avgusta 2021. g. u Bačkom Petrovcu u okviru ovogodišnjih Slovačkih narodnih svečanosti. Nacionalni savet je ovom prilikom Odseku za slovakistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu dodelio Plaketu Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine za izuzetan doprinos razvoju obrazovanja slovačke nacionalne manjine u Srbiji prilikom 60. godišnjice organizovanog izučavanja slovačkog jezika i književnosti.

Šef Odseka za slovakistiku doc. dr Jasna Uhlarik je prilikom preuzimanja Plakete istakla da ovo priznanje pripada celom nastavničkom kolektivu Odseka za slovakistiku, studentima i saradnicima, kao i rukovodstvu Filozofskog fakulteta koje nastoji da pruži najbolje moguće uslove da obrazovanje na maternjem jeziku ovdašnjih nacionalnih zajednica opstane. Ovo priznanje jeste podsticaj za budući naučni i stručni rad pojedinaca, kao i kolektiva, koji treba da pomera granice dosadašnjih dostignuća i time doprinosi očuvanju i razvoju ovdašnje slovakistike i slovačke kulture.

 

Oddeleniu slovakistiky FF UNS významné ocenenie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku vo štvrtok 12. augusta 2021 v Báčskom Petrovci Oddeleniu slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade udelila Plaketu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku za výnimočný prínos k rozvoju vzdelávania slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku pri príležitosti 60. výročia organizovaného vyučovania slovenského jazyka a literatúry.

Vedúca Oddelenia slovakistiky doc. Dr. Jasna Uhláriková pri preberaní Plakety vyzdvihla, že dané ocenenie patrí celému pedagogickému kolektívu Oddelenia slovakistiky, študentom a spolupracovníkom, ako aj vedeniu Filozofickej fakulty, ktoré sa snaží vytvárať čo najlepšie podmienky, aby vzdelávanie v materinskom jazyku tunajších národnostných spoločenstiev nezaniklo. Toto uznanie je aj impulzom na ďalší vedecký a odborný rast jednotlivcov i kolektívu, ktorý by mal posúvať hranice doterajších výsledkov a prispievať k ďalšiemu rozvoju tunajšej slovakistiky a slovenskej kultúry.

Fotografije: Miroslava Ožvat, Vjerka Marčok Cerovski

Slike

  • /uploads/attachment/vest/431/Plaketa_NSSNM_Slovaci_1.jpg
  • /uploads/attachment/vest/431/2.JPG
  • /uploads/attachment/vest/431/1.JPG
  • /uploads/attachment/vest/431/20210813_091801.jpg
  • /uploads/attachment/vest/431/DSC00663.JPG
Vrh strane