Datumi upisa u prvom upisnom roku

Opšte

Datumi i termini upisa u prvom upisnom roku:

- 9. i 12. jula 2021. godine (od 8:00 do 14:00 časova) – upis kandidata koji su se kvalifikovali za upis u okviru kvote budžetskih studenata.

Napomena:
Ako se kandidat koji se kvalifikovao za upis u okviru kvote budžetskih studenata ne upiše do navedenog termina, smatraće se da je odustao od upisa pa će na njegovo mesto biti upisan naredni kandidat prema redosledu na konačnoj rang listi.

- 12. jula 2021. godine– pomeranje liste (spuštanje crte) za broj nepopunjenih mesta u okviru kvote za upis budžetskih studenata (liste će biti objavljene na sajtu Fakulteta, oko 16:00 časova). Upis kandidata koji su ostvarili pravo upisa nakon pomeranja liste za budžet je 13. jula do 14:00 časova.

- 13. i 14. jula 2021. godine (od 8:00 do 14:00 časova) – upis kandidata koji su se kvalifikovali za upis u okviru kvote samofinansirajućih studenata.

Napomena:
Ako se kandidat koji se kvalifikovao za upis u okviru kvote samofinansirajućih studenata ne upiše do navedenog termina, smatraće se da je odustao od upisa pa će na njegovo mesto biti upisan naredni kandidat prema redosledu na konačnoj rang listi. Kandidati koji se prilikom oglašavanja broja nepopunjenih mesta u okviru kvote za upis samofinansirajućih studenata i javne prozivke imena po redosledu na konačnoj rang listi ne odazovu i ne upišu, gube pravo na upis u okviru kvote samofinansirajućih studenata u prvom konkursnom roku.

- 14. jula - objavljivanje slobodnih samofinansirajućih mesta.

- 15. jula - prozivka za samofinansirajuća mesta - popunjavanje kvote javnim prozivanjem imena kandidata po redosledu na konačnoj rang listi.

- 16. jula – objavljivanje slobodnih budžetskih i samofinansirajućih mesta za Opštu prozivku.

- 19. jula - Opšta prozivka neupisanih kandidata za upis na preostala upražnjena mesta pojedinih studijskih programa. Ovom prilikom moći će da se upišu kandidati koji se nisu prijavili na dati studijski program u prijavi, a na kojem ima slobodnog mesta, pod uslovom da su položili prijemni ispit. Prozivka će se vršiti prema redosledu kandidata na jedinstvenoj opštoj rang listi (neupisanih kandidata).

20. jula - Upis kandidata sa Opšte prozivke.

Napomena:
Raspored i način sprovođenja P
rozivke za samofinansirajuće studente i Opšte prozivke za sve neupisane kandidate biće naknadno istaknuti na sajtu Fakulteta!

Slike

  • /uploads/attachment/vest/421/FF_putokaz_1.png
Vrh strane