Obaveštenje za studente Filozofskog fakulteta o kalendaru ispitnih rokova

Opšte

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u svom dopisu (br. 243/2020/06) od 5.05.2020. godine obavestilo je visokoškolske ustanove da se od 15. maja 2020. godine nastavlja sa radom u zgradama ustanova. U skladu s tim, rad na Filozofskog fakulteta odvijaće se na sledeći način:

 • Sa nastavom na daljinu završava se 15. maja. Nakon toga organizuje se polaganje kolokvijuma i ispita u zgradi fakulteta.
 • Elektronske konsultacije sa nastavnicima nastavljaju se i nakon završetka nastave na daljinu i odvijaju se svakodnevno i kontinuirano tokom trajanja ispitnih rokova.
 • U periodu od 15.05. do 24.05. organizuje se polaganje kolokvijuma i drugih predispitnih obaveza koje se nisu mogle izvesti onlajn. Predmetni nastavnici obavestiće studente o terminima kolokvijuma i drugih predipitnih obaveza. Osim toga, informacije o tome biće dostupne i na studentskim veb-nalozima.
 • Promene u radnom kalendaru definisane su uz konsultacije sa Studentskim parlamentom Filozofskog fakulteta, i novi termini ispitnih rokova izgledaju ovako:

Ispitni rok

Prijava ispita

Termin

Nadoknada aprilskog roka

Od 15.05. do 19.05. 2020.

Od 25.05. do 7.06. 2020.

Junski rok

Od 5.06. do 9.06.  2020.

Od 11.06. do 29.06. 2020.
Od 3.07. do 5.07. 2020.

Julski rok

Od 6.7. do 8.7. 2020.

Od 10.07. do 28.07. 2020.

Septembarski rok

Od 17. 08. do 19.08. 2020.

Od 24.8. do 13.9. 2020.

Oktobarski rok

Od 15. 09. do 17. 09. 2020.

Od 21. 09. do 30.09. 2020.

Oktobarski rok 2

Od 30.9. do 2.10. 2020.

Od 5.10. do 11.10. 2020.

 • U terminu nadoknade aprilskog ispitnog roka (25.05. – 7.06.) mogu se prijaviti ispiti iz predmeta koje su studenti pohađali tokom zimskog ili ranijih semestara. Od junskog roka i nadalje studenti prijavljuju i ispite iz predmeta koje su imali u letnjem semestru ove školske godine.
 • U svim ispitnim rokovima do kraja školske godine, cena ispita ista je kao u redovnim rokovima.
 • Rasporedi ispita ubrzano se rade i biće blagovremeno istaknuti na sajtu Filozofskog fakulteta.
 • Od 15. maja nastavlja se sa odbranama master radova i doktorskih disertacija u zgradi Fakulteta, bez prisustva većeg broja osoba u publici.
 • Kako su kapaciteti učionica morali biti smanjeni, za pismene ispite sa većim brojem prijavljenih studenata rasporedom ispita biće određeno više termina/učionica. Studentska služba će rasporediti prijavljene studente u raspoložive termine, i o tome ih obavestiti preko veb servisa.
 • Na predmetima na kojima su ispiti samo pismeni, studenti se o rezultatima obaveštavaju elektronski. Ocene se nakon ispita odmah zavode u FIS, a upisivanje ocene u indeks odlaže se dok se za to ne steknu epidemiološki pogodniji uslovi, posebno na ispitima kojima je pristupio veliki broj studenata.Student koji, po dobijanju rezultata ispita, želi uvid u test/pismeni rad, u dogovoru sa predmetnim nastavnikom zakazuje usmene konsultacije u zgradi Fakulteta.
 • Usmeni ispiti odvijaće se prema rasporedu ispita u učionicama ili kabinetima.
 • Informacije o načinu naručivanja i podizanja knjiga iz biblioteke i radu Studentske službe, objavljene su na sajtu Filozofskog fakulteta.
 • Za vreme boravka u zgradi Filozofskog fakulteta studenti su u obavezi da se pridržavaju sledećeg:
  • Nošenje maske i rukavica obavezno je tokom boravka u zgradi Fakulteta.
  • Pri ulasku u zgradu Fakulteta obavezan je prolazak kroz dezobarijeru koja je postavljena na ulaznim vratima.
  • Dezinfekcija ruku obavlja se pri ulasku u zgradu i pri ulasku u učionicu. Raspršivači sa dezinfekcionim sredstvom nalaze se na pultu kod portirnice, kao i kod vrata svake učionice.
  • Prozori u učionicama i kabinetima za vreme održavanja ispita drže se otvorenim.
  • U učionicama studenti zauzimaju mesta prema već napravljenom rasporedu sedenja. Stolovi i stolice u učionicama postavljeni su na dovoljnoj udaljenosti.
  • U AMF mesta se popunjavaju na sledeći način: svaki drugi red ostaje prazan, dve stolice prazne između studenata.
  • Strogo pridržavanje termina ispita predviđenih rasporedom, neophodno je kako ne bi došlo do preklapanja ispita i stvaranja gužve po hodnicima.
  • Zadržavanje u zgradi Fakulteta duže nego što je potrebno za polaganje ispita još uvek nije dozvoljeno. U zgradu se ulazi 10 minuta pre ispita, a izlazi odmah po završetku ispita.
  • Apelujemo na studente da se i na prostoru ispred zgrade Filozofskog fakulteta pridržavaju propisanih preventivnih mera.

Zahvaljujemo se svim studentima što poštuju novi način rada u zgradi Fakulteta, propisane epidemiološke mere i odgovorno vode računa o spostvenom i tuđem zdravlju.

Slike

 • /uploads/attachment/vest/294/large_studenti_novo.jpg
Vrh strane