OBAVEZNE PREVENTIVNE MERE NA FILOZOFSKOM FAKULTETU

Opšte

OBAVEZNE PREVENTIVNE MERE NA FILOZOFSKOM FAKULTETU 
preduzete prema preporukama Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“

1. Pre početka rada urađena je dezinfekcija cele zgrade Fakulteta. Svakodnevno se sprovodi čišćenje i dezinfekcija prostora, pribora i opreme, kao i provetravanje prostorija najmanje pola sata nakon čišćenja. Pri korišćenju dezinfekcionih sredstava vodi se računa o pravilnoj primeni prema uputstvu proizvođača po pitanju namene, koncentracije, načina primene i neophodnog kontaktnog vremena.

2. Zaposleni i studenti moraju biti bez simptoma koji ukazuju na COVID-19 (povišena temperatura i jedan od znakova i simptoma – kašalj, kratkoća daha, otežano disanje, gubitak čula ukusa i mirisa) pri dolasku na Fakultet.

3. Svi koji ulaze u zgradu obavezni su da prođu kroz dezobarijeru postavljenu na ulazu, i da dezinfikuju ruke sredstvom za dezinfekciju koje je postavljeno na ulazu.

4. Dozeri sa sredstvima za dezinfekciju ruku nalaze se ispred ulaza u svaku učionicu. Studenti i nastavnici obavezni su da pri ulasku u učionicu dezinfikuju ruke.  

5. U zgradi Fakulteta u narednom periodu nema nastavnih aktivnosti, održavaju se samo kolokvijumi i ispiti.

6. Raspored ispita organizovan je tako da između termina postoji pauza kako se dve grupe studenata ne bi susretale i kako bi se ostavilo vremena za čišćenje, dezinfekciju i provetravanje prostora gde su studenti boravili. Studenti u zgradi borave samo tokom ispita. Duže zadržavanje po hodnicima zgrade pre i posle ispita nije dozvoljeno. Studentima se preporučuju da vode računa o bezbednoj fizičkoj udaljenosti od drugih dok borave na otvorenom prostoru oko zgrade Fakulteta.

7. Broj mesta u učionicama i amfiteatru omogućava propisani fizičku distancu od 2 metra. U učionicama i amfiteatru ne sme boraviti veći broj osoba od onog koji je previđen novim rasporedom mesta. Za vreme ispita/boravka u prostoriji prozori se drže otvorenim.

8. Zaposleni na fakultetu i studenti moraju da nose rukavice i maske, tako da maska prekriva usta, nos i bradu,  uz redovno sprovođenje mere lične higijene, posebno pranja ruku sapunom i vodom u trajanju od najmanje 20 sekundi ili dezinfekcije ruku sredstvom na bazi 70% alkohola. Ne dodirivati lice, posebno usta, nos i oči pre pranja ili dezinfekcije ruku, ne deliti hranu.

9. Svi prostori Fakulteta redovno se čiste, uključujući pranje i dezinfikovanje podova, zidova, vrata, stolova, stolica, kvaka, prekidača za svetlo, ručki ormarića, slavina i drugih površina koje koristi veći broj lica, najmanje dva puta dnevno, po potrebi i češće upotrebom sredstava na bazi 70% alkohola. Prostorije se redovno provetravaju.

11. Obeležena su mesta za higijensko odlaganje otpada (upotrebljenih maski i dr). Kese sa otpadom zavezati pre bacanja u kontejner i dalje tretirati u skladu sa procedurom za upravljanje uz propisane mere zaštite.

12. Na Fakultetu se u narednom periodu ne organizuju  konferencije, skupovi, proslave  i druga dešavanja.

13. Kantina na Filozofskom fakultetu je zatvorena u narednom periodu.

14. Potrebno je da svi zaposleni na fakultetima smanje učestalost svojih socijalnih kontakata u svakodnevnim aktivnostima kako bi mogućnost zaraze novim korona virusom bila svedena na minimum.

MOLIMO STUDENTE I ZAPOSLENE NA FAKULTETU DA POŠTUJU PREPORUKU.

HVALA!

Slike

  • /uploads/attachment/vest/264/FF_corona.jpg
Vrh strane