Filozofski fakultet potpisao je sporazum o saradnji sa ambasadom Portugala

Danas je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, uz zvuke fado muzike i prisustvo velikog broja studenata, profesora i zaposlenih Fakulteta, potpisan protokol o saradnji između Fakulteta i Instituta Kamoeš. U ime Instituta sporazum je potpisao Njegova Ekselencija, gospodin Augušto Saraiva Pejšoto (Augusto Saraiva Peixoto), ambasador Portugala u Beogradu, dok je Fakultet zastupala dekanica, prof. dr Ivana Živančević Sekeruš.

    U svom obraćanju dekanica Živančević Sekeruš je izrazila zadovoLjstvo zbog nastavka saradnje sa Institutom Kamoeš i ambasadom Portugala koja je započela još u vreme dok je ona bila prodekanica za međunarodnu saradnju, najavila da uskoro na Fakultet stižu knjige na portugalskom jeziku i da će na Fakultetu, pored jezika koji se uveliko uči, uskoro biti i različiti programi u vezi sa portugalskom kulturom. Obrativši se posebno studentima, naglasila je da značaj učenja jezika danas i važnosti da pored „globiša“, odnosno engleskog jezika koji danas skoro svi govore, u svoj profesionalni portfolio dodaju bar još jedan jezik, npr. portugalski.

    Ambasador Saraiva Pejšoto je iskazao radost što je u Novom Sadu jer nema često priliku da boravi u njemu, kao i zadovoLjstvo što će novi sporazum biti potpisan. Potsetio je na prvi boravak na Fakultetu 2011. kada je potpisan i prvi sporazum o uvođenju portugalskog jezika na Filozofski fakultetu. Naglasio je da je portugalski jezik jedan od najrasprostranjenijih na svetu, kojim govori više od 260 miliona Ljudi, počev od Portugala, preko Brazila do zemaLja, nekadašnjih portugalskih kolonija u Africi, pa sve do Istočnog Timora u Aziji. Na kraju je zakLjučio: „Imajući u vidu da je kultura ono što približava narode i bez obzira na finansijske probleme i teškoće sa kojima se kultura suočava u različitim zemLjama, smatramo da je vrlo bitno da smo, zahvaLjujući naporima i ulozi Filozofskog fakulteta, danas u Novom Sadu i da potpisujemo sporazum o saradnji i da otvaramo Centar za portugalski jezik. Siguran sam da će ovaj sporazum otvoriti vrata za nove vidove saradnje u kulturi kao što je gostovanje portugalske književnosti, slikarstva, arhitekture i svih vidova kulturne saradnje koji mogu da se sprovedu pod okriLjem ovog sporazuma.“

    Sporazum predstavLja nastavak i unapređenje dugogodišnje izvanredne saradnje između Fakulteta i ambasade Portugala. ZahvaLjujući prvom sporazumu potpisanom 2011.godine, portugalski jezik je počeo da se uči u fakultetskom Centru za jezike fakultativno, a nekoliko godina kasnije postao je i jedan od tzv. obaveznih izbornih predmeta za koje studenti dobijaju bodove, a svi zainteresovani sugrađani mogu i daLje da ga uče u Centru za jezike. Novi sporazum predviđa unapređenje dosadašnje saradnje osnivanjem Centra za portugalski jezik i kulturu na Filozofskom fakultetu koji će finansirati portugalska ambasada.

    Na Filozofskom fakultetu se uči ili proučava više od 20 jezika i portugalski je deo ove velike porodice sa kojom se studenti Fakulteta, ali i svi zainteresovani mogu upoznati kroz kurseve koje organizuje Centar za jezike.

    Sa preko 260 miliona izvornih govornika, portugalski je šesti na listi jezika po broju govornika na svetu i drugi najrasprostranjeniji romanski jezik, iza španskog.

 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/7/Sporazum_izmedju_FF_i_portugalske_ambasade__6_.JPG
  • /uploads/attachment/vest/7/Sporazum_izmedju_FF_i_portugalske_ambasade__1_.JPG
  • /uploads/attachment/vest/7/Sporazum_izmedju_FF_i_portugalske_ambasade__2_.JPG
  • /uploads/attachment/vest/7/Sporazum_izmedju_FF_i_portugalske_ambasade__3_.JPG
  • /uploads/attachment/vest/7/Sporazum_izmedju_FF_i_portugalske_ambasade__4_.JPG
  • /uploads/attachment/vest/7/Sporazum_izmedju_FF_i_portugalske_ambasade__5_.JPG
  • /uploads/attachment/vest/7/Sporazum_izmedju_FF_i_portugalske_ambasade__8_.JPG
  • /uploads/attachment/vest/7/Sporazum_izmedju_FF_i_portugalske_ambasade__9_.JPG
Vrh strane