Pripremna nastava - Pedagogija

Poštovani,

obaveštavamo vas da Odsek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu u okviru Centra za primenjenu psihologiju (CPP) organizuje ONLAJN PRIPREMNU NASTAVU za prijemni ispit iz psihologije za studije psihologije, pedagogije i socijalnog rada.

Pripremnu nastavu izvode predavači sa Odseka za psihologiju. Pripreme uključuju ONLINE interaktivna predavanja sa prezentacijama i proverama znanja, kao i završni test (simulacija prijemnog ispita sa testovima znanja, sposobnosti i opšte informisanosti). Svi sadržaji se izvode kroz nastavu na daljinu (online) pomoću platforme Zoom, izuzev poslednjeg susreta kada se radi završni test koji će se održati u prostorijama Filozofskog fakulteta.

Pripremna nastava za test znanja se vodi prema udžbeniku Psihologija: udžbenik za drugi razred gimnazije, autori Biljana Milojević Apostolović i Nevenka Jovanović, izdavač Novi Logos, Beograd.
(ISBN 978-86-6109-511-5). Za pripremu se koristi izdanje 2020. godine, kao i sva novija izdanja ovog udžbenika (2021/2022).

Pripremna nastava se izvodi subotom od 10.00 do 15.30, sedam subota za redom (sa izuzetkom uskršnjih praznika). Svake subote se obrađuju po dva velika bloka nastave. Predviđene su dve kraće pauze i pauza od 30 minuta između blokova. Kandidati imaju 6 susreta posvećenih nastavi i proveri znanja, a poslednje subote rade završne testove u prostorijama Filozofskog fakulteta (simulacija prijemnog ispita).

Predviđena su dva termina pripremne nastave. Polaznik bira samo jedan termin koji mu više odgovara.

                I termin priprema: od 04. marta do 22. aprila 2023.
(04. mart, 11. mart, 18. mart, 25. mart, 01. april, 08. april i 22. april)

                II termin priprema: od 29. aprila do 10. juna 2023.
(29. april, 06.maj, 13. maj, 20. maj, 27. maj, 3. jun i 10. jun)

 

  • Prijavljivanje se vrši elektronski putem linka:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyo9pOn2c4Dlp8PsrE1MaGlit2rh2B3t9bS0tDuRh5aFMDtQ/viewform?usp=sf_link

NAPOMENA:
Formular za prijavu uključuje prilaganje dokaza o uplati i prijavu nije moguće izvršili ukoliko se ne popune sva tražena polja. Automatska potvrda o uspešnoj prijavi stići će Vam na mejl koji navedete u formularu neposredno po završetku popunjavanja.

  • Prijave za I termin priprema traju do 28.02.2023.
  • Prijave za II termin priprema traju do 25.04.2023.

Nakon navedenih datuma i zaključivanja konačnog spiska polaznika, naknadne prijave nisu moguće.

  • Naknada za pohađanje pripremne nastave po polazniku iznosi 7,200 dinara.
  • Uplatnicu je potrebno popuniti na sledeći način:

Nalog za uplatu:    SVRHA: Priprema za prijemni ispit iz psihologije za (ime i prezime polaznika)
                             PRIMALAC: Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Novi Sad
                             IZNOS:  7.200, 00 dinara        
                             ŽIRO RAČUN: 840 – 1712666 – 26
                             BROJ MODELA: 97
                             POZIV NA BROJ: 3480-04720

  • Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije, možete se obratiti Sekretaru Odseka Jasni Milošević na broj tel. 021/458-948 ili poslati e-mail na adresu: psiholog@ff.uns.ac.rs

Hvala na interesovanju i dobrodošli na pripreme!

Šef Odseka za psihologiju
dr Ljiljana Mihić

Koordinator priprema za prijemni ispit
dr Jelica Petrović

06.02.2023.

Vrh strane