Srpska filologija: Srpski jezik i književnost

STUDIJSKI PROGRAM: Jezik, književnost i kultura – JKK

Modul: SRPSKA FILOLOGIJA: SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Naziv diplome: DIPLOMIRANI FILOLOG (SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST)

Prijemni ispit polaže se u vidu testa.

Način bodovanja
Na prijemnom ispitu kandidat rešava test na kojem može osvojiti najviše 60 bodova. Za pozitivan rezultat na testu kandidat treba da ostvari najmanje 14 bodova. Kandidatu koji osvoji manje od 14 bodova test se vrednuje sa 0 bodova. Pozitivni rezultati testa iskazuju se u rasponu od 14 do 60 bodova.

Oblasti obuhvaćene testom
Razvoj književnog jezika i njegova standardizacija (tipovi književnog jezika kod Srba do 19. veka, MrkaLjeva reforma građanske ćirilice, Vukova reforma književnog jezika, reforma latinice; stilovi standardnog jezika, karakteristike govornog i pisanog jezika); Fonologija standardnog srpskog jezika (Glas – fonema – grafema; vokalski i konsonantski sistem, glasovne promene, akcenatski sistem); Morfologija standardnog srpskog jezika (morfema – leksema, vrste reči, kategorijalna obeležja imenskih reči: broj, rod i padež; kategorijalna obeležja glagolskih reči – lice, broj, vid, vreme i način; glagolski oblici: finitni i infinitni); Tvorba reči i leksika (neizvedene, izvedene i složene reči; osnovna i prenosna značenja reči; frazeologizmi); Sintaksa i semantika (sintagma – rečenica; prosta i složena rečenica; struktura padežnog sistema: značenja i funkcije padeža; struktura glagolskog sistema: upotreba i značenje glagolskih vremena i glagolskih načina).

Literatura:

  • Živojin S. Stanojčić (2010). Gramatika srpskog književnog jezika. Beograd: Kreativni centar.
  • Živojin Stanojčić i Ljubomir Popović(2012). Gramatika srpskog jezika za gimnazije i srednje škole. Beograd: Zavod za udžbenike.
  • Mitar Pešikan, Jovan Jerković i Mato Pižurica (2010. i novija izdanja). Pravopis srpskoga jezika. Novi Sad: Matica srpska.
  • Zbirka testova sa prethodnih prijemnih ispita. (Može se kupiti u skriptarnici Filozofskog fakulteta.)

Primeri testova (pdf)

Kandidati koji polože prijemni ispit imaju pravo da se, nakon završetka prvog upisnog roka, upišu na drugi akreditovani studijski program, u skladu sa Pravilnikom o upisu kandidata na studijske programe koje realizuje Filozofski fakultet.

Vrh strane