Konačne rang liste

Jezik, književnost i kultura
    Srpski jezik i književnost
    Srpski kao nematernji i strani jezik i književnost
    Srpska književnost i jezik
    Komparativna književnost
    Mađarski jezik i književnost
    Rumunski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom
    Rusinski jezik i književnost
    Slovački jezik i književnost
    Engleski jezik i književnost
    Nemački jezik i književnost
    Ruski jezik i književnost
    Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom
    Italijanski jezik, književnost i kultura
    Španski jezik, književnost i kultura
Filozofija
Istorija
Komunikologija
Pedagogija
Psihologija
Sociologija
Socijalni rad
Liderstvo u obrazovanju
Konferencijsko, stručno i audiovizuelno prevođenje
Kulturologija

Upis 2. novembra od 11.00 do 13.00 na šalterima Studentske službe. Ukoliko se ne upišete u navedenom terminu, smatraćemo da ste odustali od upisa.

Vrh strane