Srpska filologija u kontaktu sa mađarskom/slovačkom filologijom (2015)

Stručni naziv: Diplomirani filolog

Studijski program 2015
      Struktura studijskog programa
      Specifikacija predmeta

      Curriculum - Serbian Language and Literature for Ethnic Minorities (prevedeno na engleski)

Kontakt informacije
Šef Odseka: prof. dr Dušanka Zvekić-Dušanović
Zamenik šefa: prof. dr Isidora Bjelaković
Sekretar Odseka: Dragana Radević
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-mail: lingvist@ff.uns.ac.rs
Telefon: +381 21 459 626, 485 3867

Vrh strane