Srpska filologija: srpski jezik i književnost (2015)

Stručni naziv: Diplomirani filolog

Studijski program 2015
      Struktura studijskog programa
      Specifikacija predmeta

      Curriculum - Serbian Philology: Serbian Language and Literature (prevedeno na engleski)


Kontakt informacije
Šef Odseka: prof. dr Isidora Bjelaković
Zamenik šefa: prof. dr Marina Kurešević
Sekretar Odseka: Dragana Radević
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-mail: lingvist@ff.uns.ac.rs
Telefon: +381 21 459 626, 485 3867

Vrh strane