Slovački jezik i književnost (2015)

Stručni naziv: Diplomirani filolog

Studijski program 2015
      Struktura studijskog programa
      Specifikacija predmeta

      Curriculum - Slovak language and literature (prevedeno na engleski)


Kontakt informacije
Šef katedre:  doc. dr Jasna Uhlarik
Zamenik šefa: prof. dr Marina Šimak Spevakova
Sekretar katedre: Ana Topoljski
Kabinet sekretara katedre: M11
E-mail: slovaci@ff.uns.ac.rs
Telefon: 021/455-046, 485-3892, 485-3893

Vrh strane