Ruski jezik i književnost (2015)

Stručni naziv: Diplomirani filolog

Studijski program 2015
      Struktura studijskog programa
      Specifikacija predmeta

      Curriculum - Slavic language and literature (prevedeno na engleski)

Kontakt informacije
Šef Odseka: doc. dr Nataša Ajdžanović
Zamenik šefa: doc. dr Maja Krstić
Sekretar Odseka: Dragana Radević
Kabinet sekretara Odseka: M11
 E-mail: ruski@ff.uns.ac.rs
Telefon: 485 38 67

Vrh strane