Rusinski jezik i književnost (2015)

Stručni naziv: Diplomirani filolog

Studijski program 2015
      Struktura studijskog programa
      Specifikacija predmeta

      Curriculum - Ruthenian language and literature (prevedeno na engleski)


Kontakt informacije
Šef Odseka: doc. dr Ana Rimar Simunović
Zamenik šefa: dr Aleksandar Mudri
Kabinet Odseka za rusinistiku: 204
E-mail: rusinski@ff.uns.ac.rs
Telefon: 485 3873, 485 38 91

Vrh strane