Nemački jezik i književnost (2015)

Stručni naziv: Diplomirani filolog

Studijski program 2015
      Struktura studijskog programa
      Specifikacija predmeta

     Curriculum - German language and literature (prevedeno na engleski)

Kontakt informacije
Šef Odseka: doc. dr Katalin Ozer
Zamenik šefa Odseka: dr Mirjana Zarifović Grković
Sekretar Odseka: Jelena Trivunić Malešević
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-mail: german@ff.uns.ac.rs
Telefon: 021/485 38 60

Vrh strane