Komparativna književnost sa teorijom književnosti (2015)

Stručni naziv: Diplomirani filolog

Studijski program 2015
      Struktura studijskog programa
      Specifikacija predmeta


Kontakt informacije
Šef Odseka: prof. dr Vladimir Gvozden
Zamenik šefa: prof. dr Bojana Stojanović Pantović
Sekretar Odseka: Ana Topoljski
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-mail: komparativna@ff.uns.ac.rs
Telefon: 485 3873

Vrh strane