Istorija (2015, 2021)

Stručni naziv: Diplomirani istoričar

Studijski program 2021
      Struktura studijskog programa
      Specifikacija predmeta

Studijski program 2015
      Struktura studijskog programa
      Specifikacija predmeta

Kontakt informacije
Šef katedre: prof. dr Đura Hardi
Zamenik šefa: prof. dr Nenad Ninković
Sekretar katedre: Jelena Trivunić Malešević
Kabinet sekretara katedre: M11
E-mail: istorija@ff.uns.ac.rs
Telefon: 021/485-3860

Vrh strane