Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom (2015)

Stručni naziv: Diplomirani filolog

Studijski program 2015
      Struktura studijskog programa
      Specifikacija predmeta

      Curriculum - French Language and Literature with another Romance language and culture (prevedeno na engleski)


Kontakt informacije
Šef Odseka: prof. dr Diana Popović
Zamenik šefa: prof. dr Nataša Radusin Bardić
Sekretar Odseka: Ana Topoljski
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-mail: francuzi@ff.uns.ac.rs
Telefon: 485 38 73

Vrh strane