Filozofija (2015, 2021)

Stručni naziv: Diplomirani filozof

Studijski program 2021
      Struktura studijskog programa
      Specifikacija predmeta

      Curriculum - Philosophy (prevedeno na engleski)

Studijski program 2015
      Struktura studijskog programa
      Specifikacija predmeta

      Curriculum - Philosophy (prevedeno na engleski)

Kontakt informacije
Šef Odseka: prof. dr Una Popović
Zamenik šefa Odseka: prof. dr Damir Smiljanić
Sekretar Odseka: Jelena Trivunić Malešević
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-mail: filozofi@ff.uns.ac.rs
Telefon: 021/ 485 3860

Vrh strane