Engleski jezik i književnost (2015)

Stručni naziv: Diplomirani filolog

Studijski program 2015
      Struktura studijskog programa
      Specifikacija predmeta

Curriculum - English language and literature (prevedeno na engleski)

Kontakt informacije
Šef Odseka: doc. dr Nataša Milićević
Zamenik šefa Odseka: prof. dr Arijana Luburić Cvijanović
Sekretar Odseka: Olivera Antić Pejčić
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-mail: anglisti@ff.uns.ac.rs
Telefon: 021/485 38 52

Vrh strane