Upis studenata kojima u školskoj 2022/23. godini ističe zakonski rok za završetak studija

(Podnošenje zahteva na šalterima Studentske službe od 16. do 20. 10. 2023. godine)

 

U skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju i Statuta Univerziteta u Novom Sadu, obaveštavamo:

  1.  Studente koji su upisali osnovne akademske studije (obima 240 ESPB) školske 2014/15. godine
  • studenti mogu da na lični zahtev izvrše povratak na studije. Student za povratak na studije plaća redovne troškove upisa 8.500 dinara i troškove za ponovni upis na studije za studente kojima je istekao zakonski rok za završetak studija u iznosu od 10.000 dinara prema važećem cenovniku. Za upis je potrebno doneti: indeks, 2 ŠV obrasca i uplatnice.
  1. Studente koji su upisali osnovne akademske studije (obima 240 ESPB) školske 2015/16. godine
  • ukoliko je studentima ostalo najviše 30 ESPB, mogu da produže studije za dva semestra. Za upis je potrebno doneti: indeks, uplatnicu u iznosu od 10.000 dinara i 2 ŠV obrasca.
  • ukoliko je studentima ostalo više od 30 ESPB, mogu da na lični zahtev izvrše povratak na studije. Student za povratak na studije plaća redovne troškove upisa 8.500 dinara i troškove za ponovni upis na studije za studente kojima je istekao zakonski rok za završetak studija u iznosu od 10.000 dinara prema važećem cenovniku. Za upis je potrebno doneti: indeks, 2 ŠV obrasca i uplatnice.
  1. Studenti koji su upisali master akademske studije (obima 60 ESPB) školske 2020/21.  godine

- studenti mogu da na lični zahtev izvrše povratak na studije. Student za povratak na studije plaća redovne troškove upisa 8.500 dinara i troškove za ponovni upis na studije za studente kojima je istekao zakonski rok za završetak studija u iznosu od 10.000 dinara prema važećem cenovniku. Za upis je potrebno doneti: indeks, 2 ŠV obrasca i uplatnice.

  1. Studenti koji su upisali master akademske studije (obima 60 ESPB) školske 2021/22. godine

- studenti kojima je ostalo najviše 30 ESPB (studijsko-istraživački rad i/ili master rad) mogu da produže studije za dva semestra. Za upis je potrebno doneti: indeks, uplatnicu u iznosu od 10.000 dinara i 2 ŠV obrasca.

- ukoliko je studentima ostalo više od 30 ESPB, mogu da na lični zahtev izvrše povratak na studije. Student za povratak na studije plaća redovne troškove upisa 8.500 dinara i troškove za ponovni upis na studije za studente kojima je istekao zakonski rok za završetak studija u iznosu od 10.000 dinara prema važećem cenovniku. Za upis je potrebno doneti: indeks, 2 ŠV obrasca i uplatnice.

  1. Studenti koji su upisali doktorske studije (obima 180 ESPB) školske 2016/17. godine

- studenti mogu da na lični zahtev izvrše povratak na studije. Student za povratak na studije plaća redovne troškove upisa 20.000 dinara i troškove za ponovni upis na studije za studente kojima je istekao zakonski rok za završetak studija u iznosu od 15.000 dinara prema važećem cenovniku. godinu. Za upis je potrebno doneti: indeks, 2 ŠV obrasca i uplatnice.

  1. Studenti koji su upisali doktorske studije (obima 180 ESPB) školske 2017/18. godine

- studenti kojima je ostala samo odbrana doktorske disertacije, mogu da produže studije za dva semestra. Za upis je potrebno doneti: indeks, uplatnicu u iznosu od 10.000 dinara i 2 ŠV obrasca.

- studenti kojima je ostao jedan ili više ispita i doktorska disertacija mogu da na lični zahtev izvrše povratak na studije. Student za povratak na studije plaća redovne troškove upisa 20.000 dinara i troškove za ponovni upis na studije za studente kojima je istekao zakonski rok za završetak studija u iznosu od 15.000 dinara prema važećem cenovniku. Za upis je potrebno doneti: indeks, 2 ŠV obrasca i uplatnice.

  1. Studenti koji su u šk. 2022/23. upisali povratak na studije u šk. 2023/24. godini produžavaju završnu godinu studija prvi put i plaćaju iznos od 6.000 dinara. Student koji izvrši povratak na studije ima pravo da još četiri puta upiše produžetak završne godine studija.

Lica koja ponovo steknu status studenta, upisuju se kao samofinansirajući studenti i zadržavaju ovaj status do kraja studija i ne ubrajaju se u odobreni akreditovani broj studenata za određeni studijski program.

 

Dekan Fakulteta donosi rešenje o ponovnom sticanju statusa studenta i upisu na studijski program koje sadrži sledeće podatke:
1. broj priznatih ESPB bodova;
2. obaveze studenta u nastavku studija
Broj priznatih ESPB bodova ne mora biti isti kao broj ostvarenih ESPB bodova na prethodnim studijama.

 

 

 

Vrh strane