Upis studenata kojima u školskoj 2018/19. godini ističe zakonski rok za završetak studija

12.09.2019.

OBAVEŠTENJE

za studente kojima u školskoj 2018/19. godini ističe
zakonski rok za završetak studija

(podnošenje zahteva od 01. do 18. 10. 2019. godine)

U skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju i Statuta Univerziteta u Novom Sadu, obaveštavamo:

 1. Studente koji su upisali osnovne akademske studije (obima 240 ESPB) školske 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10. i 2010/11. godine
- studenti mogu da na lični zahtev izvrše povratak na studije. Student za povratak na studije plaća redovne troškove upisa 7.000 dinara i troškove za ponovni upis na studije za studente kojima je istekao zakonski rok za završetak studija u iznosu od 10.000 dinara prema važećem cenovniku za školsku 2019/20. godinu. Za upis je potrebno doneti: indeks, 2 ŠV obrasca, potvrdu iz biblioteke i uplatnice.

2. Studente koji su upisali osnovne akademske studije (obima 240 ESPB) školske 2011/12. godine
- ukoliko je studentima ostalo najviše 30 ESPB, mogu da produže studije za dva semestra. Za upis je potrebno doneti: indeks, uplatnicu u iznosu od 9.000 dinara, 2 ŠV obrasca i potvrdu iz biblioteke.
- ukoliko je studentima ostalo više od 30 ESPB, mogu da na lični zahtev izvrše povratak na studije. Student za povratak na studije plaća redovne troškove upisa 7.000 dinara i troškove za ponovni upis na studije za studente kojima je istekao zakonski rok za završetak studija u iznosu od 10.000 dinara prema važećem cenovniku za školsku 2019/20. godinu. Za upis je potrebno doneti: indeks, 2 ŠV obrasca, potvrdu iz biblioteke i uplatnice.

3. Studenti koji su upisali master akademske studije (obima 60 ESPB) školske 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16. i 2016/17.  godine
- studenti mogu da na lični zahtev izvrše povratak na studije. Student za povratak na studije plaća redovne troškove upisa 7.000 dinara i troškove za ponovni upis na studije za studente kojima je istekao zakonski rok za završetak studija u iznosu od 10.000 dinara prema važećem cenovniku za školsku 2019/20. godinu. Za upis je potrebno doneti: indeks, 2 ŠV obrasca, potvrdu iz biblioteke i uplatnice.

4. Studenti koji su upisali master akademske studije (obima 60 ESPB) školske 2017/18. godine
- Za upis je potrebno doneti: indeks, uplatnicu u iznosu od 9.000 dinara, 2 ŠV obrasca i potvrdu iz biblioteke.
- ukoliko je studentima ostalo više od 30 ESPB, mogu da na lični zahtev izvrše povratak na studije. Student za povratak na studije plaća redovne troškove upisa 7.000 dinara i troškove za ponovni upis na studije za studente kojima je istekao zakonski rok za završetak studija u iznosu od 10.000 dinara prema važećem cenovniku za školsku 2019/20. godinu. Za upis je potrebno doneti: indeks, 2 ŠV obrasca, potvrdu iz biblioteke i uplatnice.

5. Studenti koji su upisali master akademske studije (obima 120 ESPB) školske 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14. i 2014/15. godine
- studenti mogu da na lični zahtev izvrše povratak na studije. Student za povratak na studije plaća redovne troškove upisa 7.000 dinara i troškove za ponovni upis na studije za studente kojima je istekao zakonski rok za završetak studija u iznosu od 10.000 dinara prema važećem cenovniku za školsku 2019/20. godinu. Za upis je potrebno doneti: indeks, 2 ŠV obrasca, potvrdu iz biblioteke i uplatnice.

6. Studenti koji su upisali doktorske studije (obima 180 ESPB) školske 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12. i 2012/13. godine
- studenti mogu da na lični zahtev izvrše povratak na studije. Student za povratak na studije plaća redovne troškove upisa 20.000 dinara i troškove za ponovni upis na studije za studente kojima je istekao zakonski rok za završetak studija u iznosu od 15.000 dinara prema važećem cenovniku za školsku 2019/20. godinu. Za upis je potrebno doneti: indeks, 2 ŠV obrasca, potvrdu iz biblioteke i uplatnice.

7. Studenti koji su upisali doktorske studije (obima 180 ESPB) školske 2013/14. godine
- mogu da produže studije za dva semestra. Za upis je potrebno doneti: indeks, uplatnicu u iznosu od 9.000 dinara, 2 ŠV obrasca i potvrdu iz biblioteke.
- studenti kojima je ostao jedan ili više ispita i doktorska disertacija mogu da na lični zahtev izvrše povratak na studije. Student za povratak na studije plaća redovne troškove upisa 20.000 dinara i troškove za ponovni upis na studije za studente kojima je istekao zakonski rok za završetak studija u iznosu od 15.000 dinara prema važećem cenovniku za školsku 2019/20. godinu. Za upis je potrebno doneti: indeks, 2 ŠV obrasca, potvrdu iz biblioteke i uplatnice.

Lica koja ponovo steknu status studenta, upisuju se kao samofinansirajući studenti i zadržavaju ovaj status do kraja studija i ne ubrajaju se u odobreni broj studenata za određeni studijski program.

Dekan Fakulteta donosi rešenje o ponovnom sticanju statusa studenta i upisu na studijski program koje sadrži sledeće podatke:
1. broj priznatih ESPB bodova;
2. obaveze studenta u nastavku studija

 Broj priznatih ESPB bodova ne mora biti isti kao broj ostvarenih ESPB bodova na prethodnim studijama.

 

 

 

Vrh strane