Uputstvo za prijavu na konkurs i korisne informacije

Prijava na konkurs za mobilnost na partnerskom univerzitetu

 1. Nakon što Evropska komisija odobri grantove za stipendije i nakon što se potpiše Međuinstitucionalni sporazum, otvara se konkurs za razmenu studenata i osoblja.
 2. Konkurs se objavljuje na sajtu Fakulteta i Univerziteta.
 3. Prilikom pripreme dokumentacije, potrebno je pažljivo pročitati konkurs imejlom poslati dokumentaciju koja se traži. Posebnu pažnju treba obratiti na jezik na kome se traži dokumentacija.
 4. Ukoliko se radi o dokumentaciji koja nije na srpskom jeziku, iako je preporuka da prevod dokumentacije bude od sudskog tumača, ako to eksplicitno ne stoji u konkursu, prevod ne mora biti od sudskog tumača.
 5. Ukoliko se u konkursu za studente traži nacrt Ugovora o učenju / lista predmeta koju bi student slušao na razmeni, potrebno je odabrati predmete sa partnerskog univerziteta (pronaći informacije o kursevima na sajtu partnerskog univerziteta) uz konsultacije sa akademskim koordinatorom sa odseka. Spisak akademskih koordinatora, a formular koji se može koristiti za Ugovor o učenju se nalazi na linku
 6. Ukoliko se u konkursu za osoblje traži pozivno pismo ili saglasnost od partnerskog univerziteta, potrebno konktaktirati sa partnerskim univerzitetom i zatražiti takvo pismo.
 7. Svi kandidati koji se prijave na konkurs će dobiti obaveštenje o prispeću mejla. Nakon što se završi konkurs sve prispele prijave pregleda komisija u sastavu: Erazmus+ institucionalni koordinator, Erazmus+ akademski koordinator i Erazmus + administrativni koordinator.
 8.  U zavisnosti od broja prijavljenih kandidata i obima posla, očekuje se da proces odabira kandidata traje i do mesec dana od zatvaranja konkursa.
 9. Svi kandidati će biti mejlom obavešteni o rezultatima konkursa putem mejla.

Prijave na konkurs za mobilnost na FF

 1. Ukoliko se u konkursu za osoblje na partnerskom univerzitetu traži pozivno pismo ili saglasnost od našeg Univerziteta / Fakulteta, potrebno je da akademski koordinator sa odseka uputi nastavnika iz inostranstva na nastavnika koji se na našem Fakultetu bavi istom ili sličnom oblasti. Ukoliko se postigne dogovor o planu boravka nastavnika iz inostranstva, pozivno pismo ili saglasnost piše predmetni nastavnik.
 2. Nakon što partnerski univerzitet pošalje nominacije, komisija u sastavu - Erazmus+ institucionalni koordinator, Erazmus+ akademski koordinator i Erazmus + administrativni koordinator, pregleda prijave i odlučuje o prihvatanju kandidata o čemu obaveštava partnerski univerzitet.

 

 

 

Vrh strane