Упутство за пријаву на конкурс и корисне информације

Пријава на конкурс за мобилност на партнерском универзитету

1.    Након што Европска комисија одобри грантове за стипендије и након што се потпише Међуинституционални споразум, отвара се конкурс за размену студената и особља.
2.    Конкурс се објављује на сајту Факултета и Универзитета када се за то испуне услови (обично једном по семестру).
3.    Приликом припреме документације, потребно је пажљиво прочитати конкурс и  мејлом послати документацију која се тражи. Посебну пажњу треба обратити на језик на коме се тражи документација.
4.    Уколико се ради о документацији која није на српском језику, иако је препорука да превод документације буде од судског тумача, ако то експлицитно не стоји у конкурсу, превод не мора бити од судског тумача.
5.    Уколико се у конкурсу за студенте тражи нацрт Уговора о учењу / листа предмета коју би студент слушао на размени, потребно је одабрати предмете са партнерског универзитета (пронаћи информације о курсевима на сајту партнерског универзитета) уз консултације са академским координатором са одсека - списак академских координатора, а формулар који се може користити за Уговор о учењу се налази на линку.  
6.    Уколико се у конкурсу за особље тражи позивно писмо или сагласност од партнерског универзитета, потребно конктактирати са партнерским универзитетом и затражити такво писмо.  
7.    Сви кандидати који се пријаве на конкурс добиће обавештење о приспећу мејла. Након што се заврши конкурс, све приспеле пријаве прегледа комисија у саставу: Еразмус+ институционални координатор, Еразмус+ академски координатори и Еразмус + административни координатор.
8.     У зависности од броја пријављених кандидата и обима посла, очекује се да процес одабира кандидата траје и до месец дана од затварања конкурса.
9.    Сви кандидати ће бити обавештени о резултатима конкурса путем мејла.

Пријаве на конкурс за мобилност на ФФ

1.    Уколико се у конкурсу за особље на партнерском универзитету тражи позивно писмо или сагласност од нашег Универзитета / Факултета, потребно је да академски координатор са одсека упути наставника из иностранства на наставника који се на нашем Факултету бави истом или сличном области. Уколико се постигне договор о плану боравка наставника из иностранства, позивно писмо или сагласност пише предметни наставник.
2.    Након што партнерски универзитет пошаље номинације, комисија у саставу - Еразмус+ институционални координатор, Еразмус+ академски координатори и Еразмус + административни координатор, прегледа пријаве и одлучује о прихватању кандидата о чему обавештава партнерски универзитет.

 

 

 

Врх стране