prof. dr Vladislava Gordić Petković

Redovni profesor
Odsek za anglistiku
485-3919
Naučna oblast Anglistika
Datum izbora 24. oktobar 2008.

Predmeti

14DPPS17 Književnost i tehnologija
15DFK1 Književnost i tehnologija
15EJEJ100 Rod i pripovedanje
15EJEJ38 Šekspirovo stvaralaštvo
15EJEJ40 Književni tekst i strategije tumačenja
15EJEJ59 Angloamerička kratka priča
15EJEJ72 Proza Ernesta Hemingveja
15EM001 Tehnika naučnog rada
15EM014 Šekspirove problemske drame
15EM017 Drame Tenesija Vilijamsa
15EM025 Metodika nastave književnosti
15EM027 Studijsko istraživački rad
15EF121 Angloamerička kratka priča
15EF82 Šekspirovo stvaralaštvo
15ZM011 Elektronsko izdavaštvo
15ZM014 Studijsko istraživački rad
15ZUZU062 Rod i pripovedanje
15INT9 Ginokritika i književni kanon
15KKKK52 Rod i pripovedanje
15RJRJ037 Rod i pripovedanje
15RKRK60 Rod i pripovedanje
15SKSK051 Rod i pripovedanje

Bibliografija

Knjige i bibliografije

Mistika i mehanika

V. Gordić Petković, Mistika i mehanika, Stubovi kulture, 2010

Autori Vladislava Gordić Petković
Godina 2010
Izdavač Stubovi kulture
ISBN 978-86-7979-332-4
broj strana 157
Tip knjige monografija
Broj strana 157

Formatiranje

V. Gordić Petković, Formatiranje, Službeni glasnik, 2009

Autori Vladislava Gordić Petković
Godina 2009
Izdavač Službeni glasnik
ISBN 978-86-519-0141-9
broj strana 135
Tip knjige monografija
Broj strana 135

Književnost i svakodnevica

V. Gordić Petković, Književnost i svakodnevica, Zaječar: Matična biblioteka “Svetozar Marković”, 2007

Autori Vladislava Gordić Petković
Godina 2007
Izdavač Zaječar: Matična biblioteka “Svetozar Marković”
ISBN ISBN 978-86-86305-14-5
broj strana 115
Tip knjige monografija
Broj strana 115

Na ženskom kontinentu

V. Gordić Petković, Na ženskom kontinentu, Dnevnik, 2007

Autori Vladislava Gordić Petković
Godina 2007
Izdavač Dnevnik
ISBN 978-86-84097-88-2
broj strana 193
Tip knjige monografija
Broj strana 193

Virtuelna književnost 2: književnost, tehnologija, ideologija

V. Gordić Petković, Virtuelna književnost 2: književnost, tehnologija, ideologija, Gradska narodna biblioteka Zrenjanin, 2007

Autori Vladislava Gordić Petković
Godina 2007
Izdavač Gradska narodna biblioteka Zrenjanin
ISBN 978-86-7284-095-7
broj strana 225
Tip knjige udžbenik
Broj strana 225

Virtuelna književnost

V. Gordić Petković, Virtuelna književnost, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2004

Autori Vladislava Gordić Petković
Godina 2004
Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
ISBN 86-17-11608-0
broj strana 154
Tip knjige monografija
Broj strana 154

Hemingvej: poetika kratke priče

V. Gordić Petković, Hemingvej: poetika kratke priče, Matica srpska, 2000

Autori Vladislava Gordić Petković
Godina 2000
Izdavač Matica srpska
ISBN 86-363-0978-6
broj strana 218
Tip knjige udžbenik
Broj strana 218

Korespondencija: tokovi i likovi postmoderne proze

V. Gordić Petković, Korespondencija: tokovi i likovi postmoderne proze, Studentski kulturni centar Novi Sad, 2000

Autori Vladislava Gordić Petković
Godina 2000
Izdavač Studentski kulturni centar Novi Sad
ISBN COBISS.SR-ID - 160291847
broj strana 196
Tip knjige monografija
Broj strana 196

Sintaksa tišine: poetika Rejmonda Karvera

V. Gordić Petković, Sintaksa tišine: poetika Rejmonda Karvera, Matica srpska, 1995

Autori Vladislava Gordić Petković
Godina 1995
Izdavač Matica srpska
ISBN COBISS.SR-ID - 93953287
broj strana 247
Tip knjige monografija
Broj strana 247

Mentorstvo

Doktorske akademske studije trećeg stepena

 • Društvena uslovljenost psihološkog profila književnog lika u viktorijanskom i modernističkom romanu, Nataša Gojković, 30.10.2016.
 • Pripovedni postupci u kratkim pričama En Biti, Nada Buzadžić, 23.09.2014.
 • Sukob političkog i ličnog u Šekspirovim istorijskim dramama, Milena Kostić, 21.12.2013.

Master akademske studije drugog stepena

 • Mitski obrazac u dramama Tenesija Vilijamsa, Isidora Petrović, 24.10.2023.
 • Ženska moć u romanima Sunce se ponovo rađa i Kratki srećni život Fransisa Makombera, Nadica Ćurčin, 21.04.2022.
 • Koncepti sudbine, slobode i odgovornosti u Šekspirovim problemskim dramama, Ivan Katona, 18.10.2021.
 • Slike svetlosti i tame u zbirci kratkih priča U naše vreme Ernesta Hemingveja, Milica Surla, 29.09.2020.
 • Slike Američkog Juga u dramama Tenesija Vilijamsa, Dragana Serafimović, 28.09.2020.
 • Nasilje i brutalnost u dramama Tramvaj zvani želja, Iznenada prošlog leta i Slatka ptica mladosti Tenesija Vilijamsa, Anđelka Đonlić, 22.09.2020.
 • Moć, društvena promena i koncepti ženstvenosti u TV seriji ,,Mlađa”, Branislava Vignjević, 28.10.2019.
 • Privid i stvarnost u romanima Doba nevinosti i Kuća veselja Idit Vorton, Tamara Fodora, 30.09.2018.
 • Motiv dužnosti u Šekspirovim velikim tragedijama, Damjan Đermanov, 30.09.2018.
 • Prvi talas Feminizma i profesije za žene u esejima Virdžinije Vulf, Smiljana Rakonjac, 17.10.2017.
 • Prepreke u komunikaciji i otuđenje u literaturi Flaneri O'Konor, Grozdana Vidović, 15.10.2017.
 • Identitet u digitalnom svetu i njegova upotreba u digitalnom marketingu, Nina Kovač, 08.12.2016.
 • Paganizam i sujeverje u romanu Tuđinka Dajane Gabaldon, Jelena Jovičić, 27.09.2016.
 • Virdžinija Vulf i Ilejn Šovolter: zajedničke tačke i perspektive, Biljana Bošnjak, 22.09.2016.
 • Modeli reprezentacije roditeljstva i detinjstva na društvenim mrežama INSTRAGRAM, Isidora Stanić, 02.07.2016.
 • Između odanosti i dužnosti :emocionalni odnosi ženskih likova u Šekspirovim tragedijama, Ivana Nemet, 10.10.2014.
 • Ljubav, rat i smrt u zbirci priča U naše vreme Ernesta Hemingveja, Tijana Novaković, 04.06.2014.
 • tipovi ljubavi u romanima Sunce se ponovo rađa Ernesa Hemigveja, Veliki Getsbi Fransisa Skota Ficdžeralda i Doba nevinosti Idit Vorton, Katarina Ković, 02.10.2013.
 • Motiv prestupa i kazne u konstruisanju ženskog lika u delima Borisava Stankovića i Tenesija Vilijamsa, Marija Stanković, 17.09.2013.
 • Slike smrti u pripovednoj prozi Artura Konana Dojla, Ernesta Hemingveja i Džulijana Barnsa, Dragan Babić, 10.10.2012.
 • Dekonstrukcija viktorijanskih vrednosti u romanima "Tipping the velvet, Fingersmith i Affinity Cape botepc", Sonja Babić-Vejnović, 01.06.2012.
 • Ženski likovi u dramama Tramvaj zvani želja, Mačka na usijanom limenom krovu i Silazak Orfeja, Marija Kačavendić, 03.12.2011.
 • Govor gotskog tela u romanima "Brema Stokera", Ričarda Marša i Šeridana Le Fanua, Veronika Francia, 18.09.2011.
 • Komunikacija i otuđenje u dramama Tenesija Vilijamsa i Edvarda Olbija: Tranvaj zvani želja, Mačka na usijanom limenom krovu, Ko se boji Virdžinije Vulf? i Morski pejzaž, Milanka Nikić, 24.06.2011.
 • Gnostička perspektiva pesama "Nevinosti i iskustva" Vilijama Blejka, Aleksandar Popović, 10.06.2011.
 • Gotski elementi u delu Henrija Džejmsa "Okretaj zavrtnja", Andrea Senci, 20.11.2010.
 • Tradicionalne vrednosti, moderno doba i postkolonijalno čitanje: identitet u delima Bog malih stvari Arundati Roj i Nasleđeni gubitak Kiran Desai, Ivana Marić, 15.07.2010.
 • Sukon Istoka i Zapada u Harunu i moru priča Salmana Ruždija, Josip Petrović, 07.09.2009.
 • Elementi komičnog i tragičnog u šekspirovim problemskim dramama, Bojana Crnogorac, 19.05.2009.
 • Vidovi karakterizacije u Tenesijevim dramama od 1945 do 1960, Ivana Martinović, 12.12.2008.
Vrh strane