Đorđe Despić

Đorđe Despić, redovni profesor

Kontakt
Kabinet 312
Broj telefona
E-adresa djordje.despic@ff.uns.ac.rs

Biografija
Rođen 1968. godine u Užicu, osnovnu, srednju školu završio u Novom Sadu. Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu magistrirao i doktorirao. Od 2018. je vanredni profesor na Odseku za srpsku književnost. Urednik je Letopisa Matice srpske.

Nastavni rad
Na osnovnim studijama drži Teoriju književnosti, a na master studiju kurseve o Miodragu Pavloviću. Na doktorskim studijama ima kurs Uvod u intertekstualnost.

Naučno-istraživački rad

Savremena srpska poezija i proza; srpska književnost 19. i 20. veka; stvaralaštvo Miodraga Pavlovića; intertekstualnost.

 Bibliografija (izbor)

  • Aksiološki izazovi, Književna omladina Srbije, Beograd 2000.
  • Spiralni tragovi (kritike i eseji o srpskom pesništvu), Narodna biblioteka "Stefan Prvovenčani", Kraljevo 2005.
  • Poreklo pesme, Agora, Zrenjanin 2008.
  • Preživeti u tekstu, Službeni glasnik, Beograd 2011.
  • O pesničkoj strukturi Ljubomira Simovića ili poenta „gujinog jeda“, Zbornik radova Pesničke vertikale Ljubomira Simovića, Institut za književnost i umetnost/ Učiteljski fakultet, Beograd; Dučićeve večeri poezije, Trebinje; Beograd - Trebinje 2011
  • O esejistici Miodraga Pavlovića, Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, knjiga 61, sveska 2, godina 2013.
  • Putanja moderne srpske poezije, Zbornik radova "Srpska poezija danas" (ur. Miro Vuksanović), Srpska akademija nauka i umetnosti, Ogranak SANU u Novom Sadu, Novi Sad 2014.
  • Poezija, proza i eseji Veljka Petrovića. U: Veljko Petrović, Antologijska edicija "Deset vekova srpske književnosti" (priredio Đorđe Despić), knjiga 53. Izdavački centar Matice srpske, Novi Sad 2014.
  • O rečima u ogledalu, U: Poezija Dragana Jovanovića Danilova, zbornik (ur. Ivan Negrišorac, Đorđe Despić), Matica srpska, Novi Sad, 2015.
  • Poezija i esejistika Miodraga Pavlovića. U: Miodrag Pavlović, Antologijska edicija "Deset vekova srpske književnosti" (priredio Đorđe Despić), knjiga 79. Izdavački centar Matice srpske, Novi Sad 2018.

 

Vrh strane