Melina Panaotović

Melina Panaotović, docent

Kontakt 
Kabinet 227/II
Broj telefona 485-3867
E-adresa   melina.panaotovic@ff.uns.ac.rs

Biografija
2003. godine - Diploma Filozofskog fakulteta, Novi Sad, Ruski jezik i književnost.
2005. godine – Izbor u zvanje asistenta-pripravnika, Filozofski fakultet, Novi Sad, oblast: Rusistika.
2008. godine – Reizbor u asistenta-pripravnika.
2010. godine – Magistratura, Filozofski fakultet, Novi Sad, oblast: Nauka o književnosti (naslov rada: “Leonid Andrejev kod Srba”).
2011. godine - Prijava doktorske teze, „Tehničko-stilske karakteristike dramaturgije Leonida Andrejeva u periodu od 1905. do 1910. godine“.
2011. godine – Izbor u zvanje asistenta, Filozofski fakultet, Novi Sad, oblast: Rusistika.
2014. godine – Reizbor u zvanje asistenta, Filozofski fakultet, Novi Sad, oblast: Rusistika.
2017. godine – Izbor u zvanje višeg lektora, oblast: Rusistika.
2019. godine – Odbranjena doktorska teza „Tehničko-stilske karakteristike dramaturgije Leonida Andrejeva u periodu od 1905 do 1910. godine“.

Nastavni rad
15RJ002 Ruski jezik A2.1
15RJ003 Ruski jezik B1.1
15RJ004 Ruski jezik B2.1
15RJ005 Ruski jezik A1.2
15RJ006 Ruski jezik A2.2
15RJ007 Ruski jezik B1.2
15RJ008 Ruski jezik B2.2
15RJRJ019 Ruska književnost 2 (od Žukovskog do Gogolja)
15RJRJ029 Ruska književnost 3 (od Turgenjeva do Ljeskova)
15RJRJ042 Ruska književnost 4 (od Tjutčeva do Tolstoja)
15RJRJ055 Ruska književnost 5 (Ruska književnost od kraja 19. i početka 20. veka)
15RJRJ066 Ruska književnost 6 (Ruska književnost prve polovine XX veka)
15RJRJ080 Ruska književnost 7 (Proza druge polovine XX i početka XXI veka)
15RNRN035 Ruski jezik A 1.1
15RNRN036 Ruski jezik A 2.1

Naučno-istraživački rad
Ruska književnost, Ruska avangarda, Ruska dramska književnost,  Komparatistika, Književno prevođenje

Bibliografija (izbor)

  1. M. Panaotović, Studentske drame L. Andrejeva - biografija i fikcija, Slavistika XVIII, Beograd 2014, str. 392 - 399.
  2. M. Panaotović, „Satanin dnevnik“ L. Andrejeva – svedočenje i tumačenje, u: Zbornik radova za podizanje stručnih i naučnih kompetencija nastavnika i profesora ruskog jezika [Elektronski izvor], Novi Sad: Filozofski fakultet, 2013.
  3. M. Panaotovič, Tvorčestvo Leonida Andreeva v vospriяtii serbskogo čitatelя // Materialы Meždunarodnoй naučnoй konferencii „Slavяnskie  яzыki i literaturы v sinhronii i diahronii, 26 – 28 noяbrя“,  MGU, Moskva 2013., str. 277 – 279.
  4. M. Panaotović, Dramski „okean“ L. Andrejeva. Jedan osvrt na dramsko stvaralaštvo L. Andrejeva u periodu od 1905. do 1910. godine, Slavistika XVII, Beograd 2013, str. 37 - 42.
  5. M. Panaotovič, Specifiki hudožestvennogo plana v tvorčestve L. N. Tolstogo i A. P. Čehova, Slavistika XVI, Beograd 2012, str. 579 – 584.
  6. M. Panaotović, PUTEŠESTVIE V RUSSKUЮ PROZU XXI VEKA – TRI SOVREMENNЫH RUSSKIH ROMANA, u: Čelovek. Soznanie. Kommunikaciя. Internet, zbornik radova sa V Međunarodne naučne konferencije, Varšava 2012, str. 1034 -1039.
  7. M. Panaotović, Odjeci učenja Đordana Bruna u drami „Do zvezda“ Leonida Andrejeva, u: U traganju za umetničkom formom. Između književnosti, filma, pozorišta i drugih medija. Zbornik radova sa međunarodne konferencije, FDU, Beograd, 2012, str. 119 – 123.
  8. M. Panaotović, Tradicije ruske klasične književnosti u ruskoj prozi XXI veka, u: Zbornik teza Dometi i perspektive razvoja slavistike, Interkadetarske konferencije posvećene 50-godišljici Katedre za ruski jezik i književnost, Filozofski fakultet,  Novi Sad, 2011, str. 30, 31.
  9. M. Panaotović, Publicistika i esejistika Leonida Andrejeva – svedočanstvo vremena i prožimanja kultira, Slavistika XV, Beograd 2011, str. 67 – 74.

Kompletna bibliografija (pdf)

 

Vrh strane