Nebojša Vlaškalić

Nebojša Vlaškalić, asistent sa doktoratom

Kontakt
Kabinet: 209
Broj telefona: 021/459-853
E-adresa: nebojsa.vlaskalic@ff.uns.ac.rs

Akademska karijera

 • 2019. godine – Izbor u zvanje – asistent sa doktoratom, Filozofski fakultet, Novi Sad
  Oblast: Romanistika
 • 2017. godine – Doktorat, Univerzitet La Sapienza, Rim, Oblast: Romanistika (naslov rada: Le recours au mythe dans l’œuvre littéraire de Laurent Gaudé)
 • 2013. godine – Master, Filozofski fakultet, Novi Sad , Oblast: Romanistika Sugestopedija u učenju/usvajanju francuskog jezika kao stranog kod odraslih)
 • 2011. godine – Diploma, Filozofski fakultet, Novi Sad, Oblast: Romanistika (Francuski jezik i književnost sa italijanskim jezikom i kulturom)

Stipendije i nagrade

 • 2013. godine – Stipendija Evropske komisije za Doktorske studije na Univerzitetu La Sapienza u Rimu. Program Erasmus Mundus – Basileus IV.
 • 2010. godine – Stipendija Univerziteta u Milanu za Internacionalni kurs italijanskog jezika i kulture u Garnjanu na jezeru Garda, Italija.
 • 2010. godine – Stipendija Fonda za mlade talente Vlade Republike Srbije, pri Ministarstvu omladine i sporta Republike Srbije (za 1000 najboljih studenata završnih godina fakulteta u Srbiji).
 • 2007. godine – Nagrada Filozofskog fakulteta za postignut uspeh u akademskoj 2006/2007. godini.

Nastavni rad

 • Italijanski jezik po izboru
 • Francuska književnost romantizma – vežbe
 • Francuska književnost realizma i simbolizma – vežbe
 • Nastanak modernog francuskog romana – vežbe
 • Francuska pripovedna proza XIX i XX veka – vežbe

Naučno-istraživački rad

 • Savremena francuska književnost
 • Mit u savremenoj francuskoj književnosti
 • Prevodi srpske drame u Francuskoj
 • Italijanski jezik
 • Metodika nastave

 Bibliografija (izbor)

 • 2018. godine – Članak „Le grida del passato. La Grande Guerra nel romanzo Cris di Laurent Gaudé“, publikacija Intorno alla guerra: sguardi francesi, a cura di Chiara Bontempelli e Annalisa Lombardi, Presentazione di Gianfranco Rubino, Editoriale Artemide s.r.l. (Volume realizzato con il contributo del Dipartimento di Studi europei, americani e interculturali Sapienza – Università di Roma), Rim, 2018. ISBN 978-88-7575-299-6, str. 121-129.
 • 2017. godine – Doktorska disertacija Le recours au mythe dans l’œuvre littéraire de Laurent Gaudé, odbranjena 27. februara 2018. godine na Univerzitetu La Sapienza u Rimu, 175 str.
 • 2013. godine – Master rad Sugestopedija u učenju/usvajanju francuskog jezika kao stranog kod odraslih, odbranjen 9. maja 2013. godine na Univerzitetu u Novom Sadu, Srbija, 56 str.

Saopštenja na skupovima

 • 2019. godine – Saopštenje „Les écritures dramatiques contemporaines serbes en France“ na Prvom međunarodnom skupu Les études romanes autrefois et aujourd’hui, Filozofski fakultet, Novi Sad, 12. maj 2019. godine.
 • 2015. godine – Saopštenje „Le grida del passato. La Grande Guerra nel romanzo Cris di Laurent Gaudé“ na međunarodnom skupu Pensare la Guerra: polisemie del conflitto, u organizaciji doktoranata XXIX ciklusa doktorskih studija programa Scienze del testo, Univerzitet La Sapienza, Rim, 28. januar 2015. godine.

 

Vrh strane