Aleksandra Blatešić

Aleksandra Blatešić, redovni profesor

Kontakt
Kabinet: 351/III
Broj telefona: 021/485- 3884
E-adresa: aleksandra.blatesic@ff.uns.ac.rs

Biografija
Završila sam gimnaziju „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu, društveno-jezički smer. Diplomirala sam italijanski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu 2001. godine. Pri istom fakultetu sam  magistrirala 2007. godine (Italijanske poslovice kao frazeološki i prevodilački problem, a doktorirala sam 2012. godine (Nulti član u savremenom italijanskom jeziku).

Više puta sam boravila u Italiji radi stručnog usavršavanja u različitim centrima i univerzitetima (Piccola Università Italiana, Tropea, Scuola "Malatesta", Rimini, Università per Stranieri di Siena, Università Ca' Foscari di Venezia). Radila sam kao predavač italijanskog jezika u nekoliko privatnih škola u Novom Sadu, u Osnovnoj školi „Ivo Lola Ribar“ Novi Sad, te na Fakultetu za preduzetništvo i menadžment u Novom Sadu. Od 2004. godine sam angažovana kao predavač italijanskog jezika na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na Odseku za romanistiku,  a od novembra 2018. imam zvanje vanrednog profesora za užu oblast Romanistika. Pored nastavnog bavim se i naučno-istraživačkim radom, pisanjem udžbenika i priručnog materijala za italijanski jezik, promovisanjem italijanske kulture i jezika.

Nastavni rad
OAS

Italijanski jezik 3
Italijanski jezik 4
Italijanski jezik 5
Italijanski jezik 6
Italijanski jezik 7
Italijanski jezik 8
MAS
Fonodidaktika italijanskog jezika
Uporedna frazeologija italijanskog i srpskog jezika

Naučno-istraživački rad
Najznačajnije oblasti interesovanja nastavnika su:

  • etnolingvistika
  • frazeologija
  • fonodidaktika italijanskog jezika
  • upotreba sredstava novih tehnologija u nastavi stranog jezika
  • sintaksa i semantika italijanskog jezika
  • kognitivna lingvistika

Bibliografija (izbor)
- Aleksandra R. Blatešić (2018). „Nulta imenička sintagma u položaju argumenta na primeru savremenog italijanskog jezika“ U: (Irena Arsić, ur.) Philologia Mediana godina  X, br. 10, 499-516, Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu
- Kristijan Eker, Aleksandra Blatešić (2017), „Sociolingvistički pogled na savremeni jezik Italijana u Istri i Rijeci”, U: (S. Đukić ur.), Teme (1093-1111), Vol XLI, No 4, Niš, ISSN 0353 – 7919, ISSN (on line) 1820- 7804   COBISS.SR- ID 559631
- Blatešić Aleksandra (2016). Kolokacije, frazemi i paremije sa komponentom etnonima u italijanskom jeziku.Filozofski fakultet u Novom Sadu.
- Blatešić Aleksandra (2016), „Komparacija etnonima “turco” i „Turčin“ u italijanskoj i srpskoj frazeologiji i paremiologiji“. U: (S. Gudurić i B. Radić-Bojanić, ur.), Jezici i kulture u vremenu i prostoru 5, (27-36), Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, ISBN: 978-86-6065-374-3.
- Zagnoli, Marco, Blatesic Aleksandra (2014), „I sistemi vocalici dell’italiano e del serbo. Analisi delle interferenze foniche ed esemplificazione di attività didattiche“. U: (S. Gudurić ur.) Jezici i kulture u vremenu i prostoru 3, (669-679), Filozofski fakultet, Novi Sad, ISBN: 978- 86-6065-28.

Kompletna bibliografija (pdf)

 

Vrh strane