Nenad Ninković

Nenad Ninković, vanredni profesor

Kontakt
Kabinet 356
Broj telefona 021/485-3940
E-adresa nenad.ninkovic@ff.uns.ac.rs

Biografija
Posle završene osnovne škole (Laćarak 1991-1998) i Gimnazije (Sremska Mitrovica 1998-2002), završio je na Odseku za istoriju, Filozofskog fakulteta u Novom Sadu osnovne (2002-2007), master (2007-2009) i doktorske studije (2009-2015). Tokom završne godine osnovnih studija bio je stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije, a potom EFG banke. Od 2008. zaposlen na Odseku za istoriju, prvo kao saradnik u nastavi (2008-2010), potom asistent (2010-2016), docent (2016-2021) i vanredni profesor (od 2021). Sekretar je redakcije časopisa Istraživanja od 2018, a glavni i odgovorni urednik časopisa Spomenica istorijskog arhiva Srem (od 2017). Za potrebe pisanja doktorata i monografija istraživao je u više arhiva u zemlji (Arhiv SANU, Arhiv Srbije, Arhiv Vojvodine, Istorijski arhiv Srem) i inostranstvu (Austrijski državni arhiv, Arhiv Srpske pravoslavne eparhije budimske, Hrvatski državni arhiv). Do sada je bio učesnik sedam kratkoročnih i dugoročnih projekata. Koautor je tri izložbe (Sremska Mitrovica i Novi Sad). Učestvovao je na više naučnih konferencija u zemlji i inostranstvu.

Nastavni rad

Osnovne studije:

 • Pomoćne istorijske nauke
 • Istorija srpskog naroda od XVI do XVIII veka
 • Pravno-politički položaj Srba u Habzburškoj monarhiji (1690-1849)
 • Istorija Srba u nastavi u XIX veku
 • Srpsko društvo i kultura od XVI do početka XX veka
 • Srpska i nemačka paleografija XVIII i XIX veka
 • Srpska crkva u novom veku

Master diplomske studije:

 • Seobe Srba u Rusko carstvo u XVIII veku

Doktorske studije:

 • Istorija srpske crkve u XVIII veku
 • Istorija Vojne granice

Naučno-istraživački rad
Bavi se istorijom Srba u novom veku, sa akcentom na rano moderno doba i Prvi svetski rat. Oblasti interesovanja:

 • Karlovačka mitropolija
 • Habzburška monarhija
 • Istorija medicine
 • Marija Terezija
 • Vojna granica
 • Školstvo kod Srba u Habzburškoj monarhiji
 • Prvi svetski rat
 • Srpska i nemačka paleografija u XVIII i XIX veku
 • Istorija Srema

 Bibliografija (izbor)

 • Dejan Mikavica, Goran Vasin, Nenad Ninković, Istorija Srba u Crnoj Gori 1496-1918., Novi Sad 2013. (drugo izdanje, Nikšić 2017)
 • Nenad Ninković, Tatjana Jesretić, Srpska pravoslavna crkvena opština Laćarak, Sremska Mitrovica, 2015.
 • Dejan Mikavica, Nenad Lemajić, Goran Vasin, Nenad Ninković, Srbi u Habzburškoj monarhiji od 1526 do 1918., Knjiga 1-2, Novi Sad 2016.
 • Nenad Ninković, Mitropolit Pavle Nenadović, Novi Sad 2017.
 • Goran Vasin, Nenad Ninković, Istorija Budimske eparhije, Sremska Mitrovica 2018.
 • Dejan Mikavica, Goran Vasin, Nenad Ninković, Prečanski Srbi u Velikom ratu 1914-1918, Novi Sad 2018.
 • Goran Vasin, Nenad Ninković, Srem u Prvom svetskom ratu – lojalnost i preki sud, Sremska Mitrovica 2018.
 • Goran Vasin, Nenad Ninković, Identity and loyality of the Serbs in the Austro-Hungarian army 1914-1918 and their psychological characteristics according to Jovan Cvijić, The Balkan peninsula of Jovan Cvijić: Historical background and contemporary trends in human geography, Belgrade-Loznica 2018, 167-180.
 • Nenad Ninković, Karlovačka mitropolija i srpsko školstvo u Habzburškoj monarhiji od 1699. do 1848. godine, Meherheiten – Minderheiten, Sprachliche und kulturelle Identitäten der Slavia im Wandel der Zeit, Band 4, Peter Lang, Berlin 2018, 229-245.
 • Nenad Ninković, The Rise of a New Center on the Periphery of the Empire through the Influence of the Archbishops of Karlovci 1690–1790, in: The Habsburg State-wide and the regions in the Southern Danube basin (16th–20th centuries), eds. Harald Heppner, Goran Vasin and Nenad Ninković, New Academic Press, Wien 2020, 25-44.

Kompletna bibliografija (pdf)

Vrh strane