Robert Kovač

Robert Kovač, lektor

Kontakt
Kabinet: 218
064 205-4323
e-adresa: rkovac@ff.uns.ac.rs

Biografija
Završene studije Nemačkog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, godina upisa šk. god. 1991/92, završetak studija šk. god. 1994/95, prosečna ocena tokom studija 8,52. ocene iz predmeta relevantnih za izbor 8,66, ocena iz Diplomskog ispita iz Nemačkog jezika: 10, ocena iz Diplomskog ispita iz Nemačke književnosti: 10.

Od 2008. godine zaposlen u zvanju Lektor za užu naučnu oblast Germanistika pri Odseku za Germanistiku na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Nastavni rad
- Jezičke vežbe iz nemačkog jezika kao predmeta po izboru, nivoi A1 i A2
- Vežbe iz prevođenja u okvir master studija iz prevođenja (1. Konsekutivno prevođenje  2. Prevođenje pravnih i stručnih tekstova)

Naučno-istraživački rad
Morfologija i sintaksa savremenog nemačkog jezika
Stručno, konferencijsko i književno prevođenje

Bibliografija (izbor)

Reference/radovi međunarodnog nivoa:
1. Beli-Genc, Julijana; Kovač, Robert: Deutsche Zeitungen in der Vojvodina im Überblick. U: Riecke, Jörg; Schuster, Britt-Maria (ed.): Deutschsprachige Zeitungen in Mittel- und Osteuropa. Berlin: Weidler Buchverlag, 2005, str. 415-424.

2. Kovač, Robert; Ninković Sanja: Deutsche Sprache, Kultur und Deutschlehrerausbildung in Serbien, u: Germanistische Beiträge 34, Universitätsverlag Sibiu/Hermannstadt, 2014, str. 37-50.

3. Ninković Sanja; Kovač, Robert: Ein interlingualer Vergleich von Phraseologismen mit Numeralien (am Beispiel des Numerals Sieben/sedam), u: Germanistische Beiträge 34, Universitätsverlag Sibiu/Hermannstadt, 2014, str. 158-170.

Prevodi:
1. Habermas, Jirgen: Strelom u srce sadašnjice. U: Kant, Imanuel; Fuko, Mišel; Habermas, Jirgen: O prosvećenosti. Novi Sad, Zavod za kulturu Vojvodine; Društvo za proučavanje XVIII veka, 2006, str. 33-41.

2. Prevod rezimea na nemački u publikaciji: Kovaček, Božidar (ed.): Milutin Milanković i Matica srpska. Novi Sad, Matica srpska, 2005,

3. Fridrih, Joahim: 4 ½ prijatelja; prevod sa nemačkog Robert Kovač. Novi Sad, Ružno pače, 2006.

4. Fridrih, Joahim: 4 ½ prijatelja i Deda mraz; prevod sa nemačkog Robert Kovač. Novi Sad, Ružno pače, 2007.

5. Fridrih, Joahim: 4 ½ prijatelja i nestala nastavnica biologije; prevod sa nemačkog Robert Kovač. Novi Sad, Ružno pače, 2007.

6. Das serbische Kulturerbe an der Grenze zwischen dem 20. und dem 21. Jahrhundert. U: Serbien - kulturelle Brücke zwischen Ost und West. Novi Sad, Matica srpska, 2010, str. 157-171.

7. Prevodi biografija ličnosti koje su od značaja za srpsku kulturu, u: Serbien - kulturelle Brücke zwischen Ost und West. Novi Sad, Matica srpska, 2010, str. 246-265.

Lektorisanje i korektura:
1. Serbien - kulturelle Brücke zwischen Ost und West. Novi Sad, Matica srpska, 2010, str. 1-266.

 

Vrh strane