Milica Pasula

Milica Pasula, vanredni profesor

Kontakt
Kabinet: 220
E-adresa: milica.pasula@ff.uns.ac.rs

Biografija
2019. godine – Izbor u zvanje vanrednog profesora na Odseku za germanistiku
2014. godine – Izbor u zvanje docenta na Odseku za germanistiku
2014. godine – Doktorat, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Oblast: Filološke nauke (naslov disertacije: Analiza i interpretacija romana „Grethen“ autorke Rut Berger)
2009. godine – Izbor u zvanje asistenta na Odseku za germanistiku
2009. godine – Završetak master studija na Odseku za germanistiku (tema diplomskog rada – master: Das Kindesmörderin-Motiv in der Sturm-und-Drang-Lyrik)
2007. godine – Izbor u zvanje saradnika u nastavi na Odseku za germanistiku
2007. godine – Diploma Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Odsek za germanistiku

Nastavni rad
Uvod u nauku o književnosti (OAS)
Istorija nemačke kulture 1 (OAS)
Teorija žanrova (OAS)
Nemačka književnost 18. veka (OAS)
Nemačka književnost 19. veka (OAS)
Lirika šturm i dranga (OAS)
Lirika nemačkog romantizma (MAS)
Književna figura kao element naracije (DAS)

Naučno-istraživački rad
Oblasti interesovanja i istraživanja

  • Nemačka književnost 18. i 19. veka
  • Savremeni nemački roman
  • Teorija književnosti (teorija žanrova, naratologija)

 Bibliografija (izbor)
- Bojović (Pasula), Milica (2010): „Motiv čedomorke u pesništvu šturm-i-dranga“. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik 58/1, 181–188.
- Beli-Göncz, Julijana/Milica Pasula (2013): „Der universitäre Literaturkanon in Serbien“. In: Julijana Beli-Göncz, Irena Boose, Božinka Petronijević, Arne Wrobel (Hg.): Treffpunkte : Literatur, Sprache und Didaktik im deutsch-serbischen Dialog. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 44–72.
- Ninković, Sanja/Julijana Beli-Göncz/Milica Pasula (2014): „Negative Emotionen in deutschen Phraseologismen und ihre serbischen Äquivalente“. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku LVII/2, 179–200.
- Pasula, Milica/Julijana Beli-Genc (2017): „Grilparcerova drama Morski i ljubavni vali u rukopisnom prevodu Jovana Grčića“. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik 65/3, 867–881.
- Pasula, Milica (2017): Od istorije ka fikciji: roman „Grethen“ autorke Rut Berger. Novi Sad: Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 219 str. (ISBN: 978-86-6065-401-6)
- Pasula, Milica (2019): „Jovan Grčić i nemačka književnost“. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini XLIX (1), 37–49.
- Pasula, Milica (2019): „Rukopisni prevod Geteove jednočinke Brat i sestra“. Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku 60, 55–63. 

Kompletna bibliografija (pdf)

 

Vrh strane