Jovana Ranđelović

Jovana Ranđelović, asistent

Kontakt
Kabinet 219
E-adresa: jovana.randjelovic@ff.uns.ac.rs

Biografija
Osnovne akademske studije Nemačkog jezika i književnosti završila je 2017. godine sa nagradom za najboljeg studenta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i iste godine upisuje Master akademske studije Nemački jezik i književnost. Za vreme studija učestvovala na prevodilačkim radionicama, seminaru „Evropske vrednosti i pravna sigurnost u Evropi” (Europäische Werte und Rechtssicherheit in Europa) na Pedagoškom fakultetu Štajerska (Pädagogische Hochschule Steiermark), kao i na radionici u okviru projekta „Auf die Plätze, fertig, Deutsch“ u Vajngartenu (Weingaretn). Juna 2020. godine odbranila je završni rad pod naslovom „Sociopsihološki prikaz nacionalsocijalističkog društva u dramama Bertolta Brehta Strah i beda Trećeg rajha i Švejk u Drugom svetskom ratu”. Od decembra 2018. godine zaposlena kao saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Germanistika na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, a 2020. godine izabrana u zvanje asistenta.  

Nastavni rad             
ZS 2020/21. godine:
Nemački jezik B1.1; Nemački jezik B2.1; Morfologija 1 (praktična nastava)
LS 2020/21. godine: Teorija žanrova, Nemačka književnost 19. veka, Morfologija 2 (praktična nastava)

Naučno-istraživački rad
Nemačka književnost, antorpološka lingvistika, kulturološka lingvistika

 

Vrh strane