Ana Mitrevski

Ana Mitrevski, docent

Kontakt
Kabinet 219
E-adresa: anamitrevski@ff.uns.ac.rs

Biografija
2021 – Doktorat, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Oblast: Filološke nauke (naslov doktorske disertacije: Recepcija drama Bertolta Brehta u Srbiji)
2020 – Izbor u zvanje lektora na Odseku za germanistiku
2014 – Izbor u zvanje asistenta na Odseku za germanistiku
2013 – Završetak master studija na Odseku za germanistiku (tema diplomskog rada – master: Prevođenje Brehtove drame Majka Hrabrost i njena deca sa nemačkog na srpski jezik)
2012 – Izbor u zvanje saradnika u nastavi na Odseku za germanistiku
2012 – Diploma Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Odsek za germanistiku

Saradnja s kulturnim i obrazovnim institucijama
2019; 2020 – Član komisije za prijemni ispit za upis učenika u prirodno-matematički smer – nemački, Gimnazija „Jovan Jovanović Zmaj“, Novi Sad
2015; 2018 – Prevodilac i moderator na 10. i 13. Međunarodnom novosadskom književnom festivalu
2016–2019 – Volonter i prevodilac na Sterijinom pozorju
2016–2019 – Član stručnog žirija na 3, 4, 5. i 6. Festivalu školskog teatra u org. Gimnazije „Isidora Sekulić“, Novi Sad

Stručno usavršavanje i seminari
2014–2018 – Internationale Theaterpädagogische Sommerakademie Klausenburg, Rumunija
2013 – Studijski boravak na Pedagoškom fakultetu u Frajburgu
2008 – Hospitovanje na Pedagoškom fakultetu u Ludvigsburgu

Nastavni rad
OAS

Uvod u nauku o književnosti
Istorija nemačke kulture 1
Teorija žanrova
Nemačka književnost 18. veka
Lirika Sturm-und-Drang-a
Gothold Efraim Lesing

MAS
Lirika nemačkog romantizma

Naučno-istraživački rad
Nemačka drama i pozorište
Bertolt Breht
Književno prevođenje
Komparativna istraživanja
Pozorišna pedagogija

Bibliografija (izbor)
- Mitrevski, A. (2020). Brehtova drama Krug kredom u prevodu Tatjane Šenk i Jovana Ćirilova. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, XLV-1, 33–50.
- Kovač, B.–Mitrevski, A. (2019). Beiß die Zähne zusammen! Phraseologismen in Bertolt Brechts Die Dreigroschenoper und ihre Übersetzung ins Serbische. U: Gudurić, S.–Radić-Bojanić, B. (ured.) (2019). Jezici i kulture u vremenu i prostoru VIII/2. Tematski zbornik. Novi Sad: Filozofski fakultet, 125–134.
- Mitrevski, A.–Kovač, B. (2019). Između pozorišta i pedagogije: pozorišna pedagogija i njena uloga u obrazovnom procesu. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, XLIV-1, 95–111.
- Ninković, N.–Mitrevski, A. (2017). Tri žalbe mitropolita Pavla Nenadovića iz 1762. godine. Mešovita građa (Miscellanea), XXXVIII, 27–56.
- Mitrevski, A. (2017). Između redova: dva pisma Linke Krsmanović Todoru Manojloviću. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, XLII-1, 393–410.
- Mitrevski, A. (2016). Brehtova Majka Hrabrost u vremenu i prostoru. U: Gudurić, S.–Stefanović, M. (ured.) (2016). Jezici i kulture u vremenu i prostoru V. Tematski zbornik. Novi Sad: Filozofski fakultet. 149–154.   
- Mitrevski, A.–Petrović, Đ. (2014). Problem ekvivalentnosti u prevodu Brehtove drame Dobar čovek Sečuana. U: Anđelković, M. (ured.) (2014). Savremena proučavanja jezika i književnosti, 2. Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu. 615–622.
- Zobenica, N.–Pajić, I.–Mitrevski, A.–Zarifović, M. & Papišta, Ž. (32018). Priručnik za pripremnu nastavu za studije Nemačkog jezika i književnosti. Novi Sad: Filozofski fakultet.

Prevodi
- Petrović, R. (28. jan. 2021). [Ökonomie der Sehnsucht; Ich kann nicht wärmer]. Zeit zuzuhören: „Ich schicke euch allen eine große Umarmung aus Serbien!“ von Radmila Petrović [video]. Prevele na nemački: Ana Mitrevski i Milica Mimić.
- Benjamin, V. (2020, proleće –leto). Saturnov prsten ili Neka zapažanja o gradnji gvožđem. Prevod s nemačkog i beleške Ana Mitrevski. Dometi: časopis za kulturu, 180–181, 7–11.
- Peška, K. (2018). Gegavac. Preveli s nemačkog: Danka Bajković, Suzana Cvijetinović, Paul Gruber, Kristian Miroslav Kabas, Nadežda Milićević, Ana Mitrevski, Tamara Morača, Aleksandar Nikolić, Tina Novaković, Ljubiša Petrović, Jovana Ranđelović, Rosana Stanojević i Mirjana Zarifović Grković. Novi Sad: Nojzac.
- Konefke, J. (2015, jul–avgust). Mrtvom detetu u oktobarskoj noći (poezija). Prevele s nemačkog: Milica Mimić i Ana Mitrevski. Zlatna greda: list za književnost, umetnost, kulturu i mišljenje, 165–166, 18–20.
- Sartorijus, J. (2014, jul–avgust). U Zebeku (poezija). Prevele s nemačkog: Milica Mimić i Ana Mitrevski. Zlatna greda: list za književnost, umetnost, kulturu i mišljenje, 153–154, 25–27.
- Drejer, T. (2014, mart–april). Konceptualna umetnost u Americi i Engleskoj 1963–76. Prevele s nemačkog: Milica Mimić i Ana Mitrevski. Zlatna greda: list za književnost, umetnost, kulturu i mišljenje, 149–150, 14–21.

 

 

Vrh strane