NASTAVAK STUDIJA (PRELAZAK) NA FILOZOFSKI FAKULTET

Опште

Kandidati koji su zainteresovani za nastavak studija (prelazak) na Filozofski fakultet, mogu da podnesu dokumentaciju za vrednovanje studijskog programa u periodu od  01. do 15. septembra 2017. godine u vremenskom periodu od 10:30 do 13:00 na šalterima Studentske službe.
Potrebna dokumentacija:
1. Uverenje o položenim ispitima (original)
2. Uverenje o statusu studenta (original)
3. Studijski program, odnosno nastavni plan i program sa silabusima predmeta (overen od strane fakulteta sa kog kandidat dolazi)
4.  Pismeni zahtev, odnosno molba za prelazak na Filozofski fakultet
5. Uplata za zahtev i vrednovanje nastavnog plana i programa , iznos: 3.000,00 dinara žiro-račun 840-1712666-26 bez poziva na broj, svrha uplate: vrednovanje nastavnog plana i programa

Prelazak na Filozofski fakultet se realizuje prema Pravilniku o upisu kandidata
na studijske programe koje realizuje Filozofski fakultet
http://www.ff.uns.ac.rs/fakultet/pravilnici/Pravilnik%20o%20upisu%202015.pdf i Statutu Filozofskog fakulteta http://www.ff.uns.ac.rs/Files/StatutFF_25_02_2015.pdf

Komisija odseka vrednuje studijski plan i program. O ispunjenosti uslova za upis, dekan donosi rešenje o upisu. U rešenju se navode ispiti i druge studijske obaveze koje se priznaju, obaveze u nastavku studija i stečeni status studenta.

Ukoliko se odobri upis, termin upisa je posle 01. oktobra 2017. godine.

U slučaju da je vrednovanjem ustanovlјeno da podneti zahtev nije odobren, odnosno da je studijski program neodgovarajući ili da nismo u mogućnosti da primimo kandidata jer je na određenoj godini studija popunjen broj studenta odobren dozvolom za rad, uplaćeni iznos na ime troškova vrednovanja se ne vraća podnosiocu zahteva.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/2/5_Studenti_7.JPG
Врх стране