По повратку са размене

А) Мобилност студената у сврху студирања преко програма Еразмус+

По повратку са размене потребно је проћи кроз устаљену процедуру признавања испита положених током размене. У ту сврху, Канцеларији за међународну сарадњу (канцеларија М7, мезанин) треба да предате следеће документе:

1а. Уверење о положеним испитима / Transcript of Records – издато од стране универзитета на којем сте били на размени;

2а. Само за Еразмус+ - Уговор о учењу / Learning Agreement for Studies (са свим потписима и уредно попуњеним деловима пре, током и након мобилности);


Б) Мобилност студената – пракса у оквиру програма Еразмус+ (Erasmus+ Traineeship)

По повратку са праксе у иностранству, студент свом референту у студентској служби предаје следеће:

1б. Уверење о обављеној пракси (издато од стране институције на којој је студент обављао праксу) – уверење о обављеној пракси може бити и део уговора о учењу који за то садржи предвиђено место;

2б. Уговор о учењу - за праксу / Learning Agreement for Traineeship (са свим потписима);

Ц) Мобилност студената у сврху студирања – остали програми и индивидуалне размене

По повратку са размене потребно је проћи кроз устаљену процедуру признавања испита положених током размене. У ту сврху, Канцеларији за међународну сарадњу (канцеларија М7, мезанин) треба да предате следеће документе:

1ц. Потврду о признавању испита (попуњава се у договору са академским координатором на одсеку);

2ц. Уверење о положеним испитима / Transcript of Records – издато од стране универзитета на којем сте били на размени;

Важно:

  • Након предаје документације и завршетка процедуре признавања, студент добија Решење о академском признавању периода мобилности.
  • Уколико се наведена процедура не испоштује може постојати могућност да предмети неће бити регистровани на Факултету и да неће бити унети у додатак дипломи.
  • Након што вам испити положени током размене буду признати, они ће аутоматски бити видљиви у вашем студентском досијеу и на уверењу о положеним испитима. Предмете положене током размене НИЈЕ ПОТРЕБНО уписивати у индекс.
Врх стране