По повратку са размене

По повратку са размене или праксе потребно је проћи кроз устаљену процедуру признавања испита/бодова. У ту сврху, Канцеларији за међународну сарадњу (канцеларија М7, мезанин) треба да предате следеће документе:

1. Уверење о положеним испитима или Уверење о обављеној пракси (Transcript of Records) – издато од стране институције на којој сте боравили. Уверење о обављеној пракси може бити и део уговора о учењу који за то садржи предвиђено место;

2. Уговор о учењу (Learning Agreement) за праксу или студирање (са свим потписима и уредно попуњеним деловима);

Важно:

  • Након предаје документације и завршетка процедуре признавања, студент добија Решење о академском признавању периода мобилности.
  • Након што вам испити положени током размене буду признати, они ће бити видљиви у вашем студентском досијеу и на уверењу о положеним испитима. Предмете положене током размене НИЈЕ ПОТРЕБНО уписивати у индекс.
Врх стране