15РЈРЈ053 - Методи и пракса превођења 4

Спецификација предмета
НазивМетоди и пракса превођења 4
Акроним15РЈРЈ053
Студијски програмРуски језик и књижевност
Модул
Тип студијаосновне академске студије првог степена
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаобавезан
  Условљност другим предметимаПоложен испит Методи и пракса превођења 3Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаСтицање способности да се пронађу најближи функционално-смисаони српски еквиваленти за поруке исказане на руском језику (и обрнуто), усвајање основних типолошких разлика између руског и српског језика.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти умеју да пронађу најближе функционално-смисаоне српске еквиваленте за поруке исказане на руском језику (и обрнуто) и владају основним типолошким разликама између руског и српског језика.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПрефиксација и суфиксација код превођења. Превођење конструкција с фазним глаголима. Превођење конструкција с модалним глаголима. Превођење поредбених конструкција. Превођење адвербијалних конструкција. Превођење партиципских конструкција. Трансформација пасивних конструкција у активне (и обрнуто) као преводилачки проблем.
  Садржај практичне наставеУвежбавање теоријских сазнања на адекватном материјалу из руског и српског језичког корпуса.
  Литература
  1. Комиссаров, В. Н.(1973) Слово о переводе. Очерк лингвистического учения о переводе. Москва: Международные отношения
  2. Бархударов, Л. С. (1975) Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории перевода. Москва: Международные отношения,.
  3. Стојнић М. 1980О превођењу књижевног текста. Сарајево: Свјетлост,.
  4. Леви Ј. (1982) Умјетност превођења. Сарајево: Свјетлост, 1982.
  5. Маројевић Р. (1988) Лингвистика и поетика превођења (међусловенски превод). Београд: Научна књига
  6. Сибиновић М. (1990) Нови оригинал. Увод у превођење. Београд: Научна књига
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  11
  Методе извођења наставеПревођење руских публицистичких и белетристичких текстова уз обраћање посебне пажње на основне типолошке разлике између руског и српског језика. Упознавање с појмовима и проблемима теорије и технике превођења наведеним у садржају предмета.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит
  Практична настава10Усмени испит50
  Пројекти10
  Колоквијуми20
  Семинари
  Врх стране