15РЈ002 - Руски језик А2.1

Спецификација предмета
НазивРуски језик А2.1
Акроним15РЈ002
Студијски програмЕнглески језик и књижевност,Журналистика,Историја,Компаративна књижевност са теоријом књижевности,Мађарски језик и књижевност,Немачки језик и књижевност,Педагогија,Русински језик и књижевност,Словачки језик и књижевност,Социјални рад,Социологија,Српска књижевност и језик,Српска филологија: Српски језик и књижевност,Српска филологија у контакту са словачком/мађарском филологијом,Филозофија
Модул
Тип студијаосновне академске студије првог степена
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаПретходно положен А1 ниво или је студент учио Руски језик у претходном школовању и након дијагностичког теста почетком школске године распоређен на овај ниво.Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаДо краја курса студенти би требали да савладају материјал презентован у првој половини уџбеника и да постигну језичку и комуникативну компетенцију која одговара нивоу А2.1.
  Исходи учења (стечена знања)На крају курса студент би требао да стекне основна културолошка знања о Русији, да може да разуме и користи вокабулар и конструкције и изван контекста уџбеника, често употребљаване изразе у вези са делокругом његових активности, да води разговор о уобичајеним активностима (подаци о себи, својој породици, месту становања, послу, студијама, плановима за будућност, познатим и успешним личностима, и сл.).
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе
  Садржај практичне наставеТеме покривене лекцијама из уџбеника (1-3), у којима је заступљена одговарајућа лексичка и граматичка грађа. Вокабулар у складу са темама које се обрађују у уџбенику (породица, радни дан, становање, путовање и сл.).
  Литература
  1. 1. Уџбеник: В.Е. Антонова, М.М. Нахабина, А.А. Толстых, Дорога в Россию 2, учебник русского языка (базовый уровень), Санкт-Петербург – Москва 2005
  2. 2. Речниk: Руско-српскохрватски речник (у ред. Б. Станковића), Нови Сад – Москва, 1988.
  3. 3. Речниk: Р. Бошковић, В. Марковић, Српско-руски речник, Београд: Народна књига – Алфа, 1999.
  4. 4. Граматика: Р. Маројевић, Граматика руског језика, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1983.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  04
  Методе извођења наставеИнтерактивна предавања, аудиторна вежбања, консултације. Настава се изводи у облику часова вежбања двапут недељно по два школска часа. Кроз интеракцију са предавачем и међусобну интеракцију студенти развијају вештине читања, писања, говорења и аудирања, усвајају викабулар и граматичке јединице примерене њиховом нивоу владања језиком, а према материјалу који пружа уџбеник.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит60
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти10
  Колоквијуми20
  Семинари0
  Врх стране