15ФМ012 - Студијско истраживачки рад

Спецификација предмета
НазивСтудијско истраживачки рад
Акроним15ФМ012
Студијски програмФилозофија
Модул
Тип студијамастер академске студије другог степена
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ10.0Статус предметаобавезан
   Условљност другим предметиманемаОблик условљености
   Циљеви изучавања предмета• способност за активну примену знања и вештина неопходних за утврђивање предмета истраживања, планирање истраживања, припремање радне библиографије, прикупљање и анализирање историјских извора и литературе, израду нацрта структуре рада и саопштавање резултата истраживања.
   Исходи учења (стечена знања)• оспособљеност студента за планирање и реализацију истраживања и писање мастер рада.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставе• Дефинисање теме, односно предмета истраживања и у складу с тим избор одговарајућих метода и техника истраживања, утврђивање теоријског оквира истраживања. • Састављање радне библиографије и израда плана истраживања. • Прикупљање и анализирање релевантне грађе и литературе. • Дефинисање структуре рада (увод, главе, поглавља, закључак, библиографија итд.). • Критичко промишљање ексецерпиране грађе и релевантне литературе. • Писање прве верзије мастер рада.
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. Доступне релевантне референце. Релевантне интернет адресе.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   0020
   Методе извођења наставеИндивидуалне консултације са ментором рада.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична наставаУсмени испит50
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари50
   Врх стране