15ФЛФЛ039 - Филозофија језика

Спецификација предмета
НазивФилозофија језика
Акроним15ФЛФЛ039
Студијски програмФилозофија
Модул
Тип студијаосновне академске студије првог степена
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаНема посебног услова.Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенти буду упознати са историјским развојем филозофског интереса за језик и да добију увид у систематске аспекте проблема језика који су били (а многи још увек јесу) битни за филозофију.
  Исходи учења (стечена знања)Исход предмета је да студенти после исцрпнијег бављења препорученом литературом умеју разазнати шта су специфично филозофски проблеми језика и да препознају значај критичког промишљања језика за филозофију.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПојам филозофије језика. Историја филозофије језика. Антички контекст: логика и реторика. Зачеци критике језика (номинализам, енглески емпиризам). Идеалистичко поимање језика. Херменеутика. Структурализам и деконструкција. Аналитичка филозофија. Систематски проблеми: Појам значења. Разлика између значења и смисла. Језичке конвенције. Употреба и злоупотреба речи. Прагматика, језичке игре, теорија говорних чинова (speech acts). Перформативност језика.
  Садржај практичне наставеАнализа одабраних текстова класичних и модерних филозофа језика (Платон, Аристотел, Хумболт, Хајдегер, Витгенштајн, Остин ...)
  Литература
  1. Аристотел: Реторика, Плато, Београд 2000.
  2. Витгенштајн, Л.: Филозофска истраживања, Нолит, Београд 1969.
  3. Marcuse, H.: Čovjek jedne dimenzije, Veselin Masleša, Sarajevo 1968.
  4. Noris, K.: Dekonstrukcija, Nolit, Beograd 1990.
  5. Остин, Џ. Л.: Како деловати речима, Матица српска, Нови Сад 1994.
  6. Платон: Кратил, Плато, Београд 2000.
  7. Хајдегер, М.: Мишљење и певање, Нолит, Београд 1982.
  8. Хумболт, В. фон: Увод у дело о кави језику и други огледи, Књижевна заједница Новог Сада, Нови Сад 1988.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  12
  Методе извођења наставеДијалошка метода, анализа оригиналних текстова, дискусија студентских радова
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања20Писмени испит
  Практична настава30Усмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари
  Врх стране