15ЕМ029 - Теорије превођења

Спецификација предмета
НазивТеорије превођења
Акроним15ЕМ029
Студијски програмЕнглески језик и књижевност
Модул
Тип студијамастер академске студије другог степена
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметима-Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са теоријским оквирима за проучавање процеса и резултата превођења.
  Исходи учења (стечена знања)По завршетку курса, студенти треба да буду способни да: 1. Препознају и опишу методе у лингвистичкој, дескриптивној и функционалистичкој теорији превођења 2. Одаберу и аргументују теоријски оквир у анализи одабраног превода, процеса превођења или аспекта професионалне преводилачке праксе
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеСтудије превођења као научна област (Холмсова мапа). Дефинисање превода и превођења. Врсте и облици превођења. Јединица анализе превода. Преводилачки проблем. Параметри квалитета у преводу. Разумевање основних теоријских појмова у оквиру следећих приступа превођењу: 1. лингвистичког (појам и врсте еквиваленције, преводилачке технике и стратегије), 2. дескриптивног (појам норме, приоритет циљне културе, преводилачке универзалије), 3. функционалистичког (скопос, вантекстуални и текстуални фактори, радни налог, адекватност).
  Садржај практичне наставеАнализа истраживачких метода у репрезентативним научним радовима наведених теоријских приступа.
  Литература
  1. Munday, Jeremy (2001). Introducing Translation Studies: Theories and Applications. London: Routledge.
  2. Nord, Christiane (1997). Translating as a Purposeful Activity. Functionalist Approaches Explained. Manchester: St. Jerome.
  3. Snell-Hornby, Mary (2006). The Turns of Translation Studies . Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
  4. Toury, Gideon (1995). Descriptive Translation Studies – and beyond. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
  5. Venuti, Lawrence (2000). The Translation Studies Reader. London & New York: Routledge.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставеПредавање, писање семинарског рада, интерактивна настава
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит60
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари30
  Врх стране