15ЕЈЕЈ71 - Примењена лингвистика

Спецификација предмета
НазивПримењена лингвистика
Акроним15ЕЈЕЈ71
Студијски програмЕнглески језик и књижевност
Модул
Тип студијаосновне академске студије првог степена
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметима-Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са различитим теоријским и практичним аспектима наставе и учења страних језика, са посебним нагласком на најновије идеје и приступе. Оспособљавање студената да мисаоно и компетентно функционишу, што ће послужити као основа за даљи професионални развој и побољшање њиховог наставничког рада.
  Исходи учења (стечена знања)Потпуна припремљеност студената да се активно укључе у рад у образовном систему; упућеност у савремене тенденције у настави страних језика и оспособљеност за будуће стручно и научно напредовање.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеОсновне карактеристике сложене личности ученика. Процеси памћења. Различити стилови учења и когнитивне стратегије ученика – ситуациони контекст, варијабилност. Различите улоге наставника. Израда курса и адаптација наставног материјала. Процена адекватности наставног материјала. Настава у одељењима са ученицима различитих способности. Интегрисање језичких вештина. Интегрисање културолошког садржаја. Употреба рачунара у настави.
  Садржај практичне наставеРуковођење радом у учионици. Проблеми са дисциплином. Планирање наставе. Процена наставног материјала. Настава језичких вештина: слушање, говор, читање, писање. Примена компјутера у настави страних језика.
  Литература
  1. Brown, D. H. 1994. Teaching by Principles. Upper Saddle River: Prentice Hall.
  2. Ellis, R. 2003. The Study of Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press.
  3. Griffiths, C. ed. 2008. Lessons from Good Language Learers. Cambridge: Cambridge University Press.
  4. Harmer, J. 2001. English Language Teaching. London: Longman.
  5. Oxford, R. 1990. Language Learning Strategies. What Every Teacher Should Know. New York: Newbury House Publishers.
  6. Ur, P. 1996. A Course in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.
  7. Radić-Bojanić, B., Topalov, J. 2017. Applied Linguistics. An Activity Book for Students. Novi Sad: Faculty of Philosophy.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставеПредавања. Вежбе: проучавање, анализа и тумачење различитих материјала. Усмене вежбе: индивидуални рад, рад у пару, рад у групама. Праћење напретка.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања20Писмени испит30
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари20
  Врх стране