15ЕЈЕЈ61 - Превођење са енглеског језика на матерњи језик 5

Спецификација предмета
НазивПревођење са енглеског језика на матерњи језик 5
Акроним15ЕЈЕЈ61
Студијски програмЕнглески језик и књижевност
Модул
Тип студијаосновне академске студије првог степена
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметима-Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са важећим нормама у превођењу текстова из области европског законодавства и политике и превођење једноставнијих правних и политичких текстова.
  Исходи учења (стечена знања)По завршетку курса, полазници ће умети да препознају нормиране и ненормиране одредбе у правном тексту и да успешно преведу једноставнији текст из европског законодавства и политике у складу са установљеном нормом у превођењу правних тековина са енглеског на српски а узимајући у обзир текстуалне и вантекстуалне факторе.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеОпшта својства законског дискурса. Функционалистички приступ превођењу и правни текст. Општи принципи превођења правних прописа ЕУ. Структура правних аката ЕУ. Препознавање нормираних одредаба и установљене технике у њиховом превођењу. Препознавање и превођење ненормираних одредаба. Појмовници европске терминологије. Правна еквиваленција у хибридним текстовима.
  Садржај практичне наставеПрепознавање терминологије у изворном тексту, истраживање и утврђивање терминолошких еквивалената. Терминолошки извори: Евротека (европско-српски паралелни корпус), Еворним (вињејезичка терминолошка база) EUR-LEX, IATE (Interactive Terminology for Europe), EUROVOC. Превођење правних аката и политичких текстова ЕУ.
  Литература
  1. Приручник за превођење правних аката Европске уније. Београд: Канцеларија за европске интеграције.
  2. Wagner, Emma, Svend Bech i Jesús M. Martínez (2002) Translating for the European Union Institutions, Manchester: St. Jerome Publishing.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  11
  Методе извођења наставеПредавања, индивидуални и групни рад на превођењу текстова са енглеског на српски, анализа постојећих превода, рад у хибридном наставном окружењу, разговор са гостујућим професионалним и хонорарним преводиоцима.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања15Писмени испит30
  Практична настава15Усмени испит
  Пројекти15
  Колоквијуми25
  Семинари
  Врх стране