15ЕЈЕЈ52 - Превођење са енглеског језика на матерњи језик 4

Спецификација предмета
НазивПревођење са енглеског језика на матерњи језик 4
Акроним15ЕЈЕЈ52
Студијски програмЕнглески језик и књижевност
Модул
Тип студијаосновне академске студије првог степена
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметима-Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са основним карактеристикама превођења службених докумената.
  Исходи учења (стечена знања)По завршетку курса студенти ће умети да анализирају макроструктуру и микроструктуру основних врста службених докумената, одреде функцију њиховог превода, одаберу одговарајућу преводилачку стратегију и преведу службени документ с енглеског на српски.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеОсновни принципи у превођењу службених докумената. Анализа макроструктурних и микроструктурних елемената у паралелним текстовима. Врсте докумената. Типови инофрмација. Релевантност информација. Судски тумач као правнојезички стручњак: технике превођења, законске норме, етичке норме, традиција и обичаји. Потпис и печат, преводилачки уговор, фактура, радни налог. Видљивост преводиоца. Стандард за преводилачке агенције ЕН 15038.
  Садржај практичне наставеАнализа паралелних текстова, превођење службених докумената: диплома, сведочанстава, извода из матичних књига и других личних докумената и општих уговора. Утврђивање терминолошких извора.
  Литература
  1. Asensio, Mayoral Roberto (2003).Translating Official Documents, St. Jerome Publishing, Manchester.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  11
  Методе извођења наставеПредавања, индивидуални и групни рад на превођењу оригиналних текстова, анализа постојећих превода, рад у хибридном наставном окружењу, разговор са гостујућим професионалним и хонорарним преводиоцима.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања15Писмени испит30
  Практична настава15Усмени испит
  Пројекти25
  Колоквијуми15
  Семинари
  Врх стране