15ЕЈЕЈ48 - Генеративна синтакса 2

Спецификација предмета
НазивГенеративна синтакса 2
Акроним15ЕЈЕЈ48
Студијски програмЕнглески језик и књижевност
Модул
Тип студијаосновне академске студије првог степена
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаДа се пружи опсежан увод у теоријска и суштинска разматрања о језичкој способности која су навела Ноама Чомског да развије генеративну граматику ; да се студентима пружи увид у методолошка разматрања и у механизме који су неопходни за разумевање и споровођење анализе језичких података у минималистичком теоријском оквиру
  Исходи учења (стечена знања)Студенти разумеју основе минималистичког програма, разумеју зашто је теорија структурирана на начин на који јесте и како се она уклапа у ширу слику језика и ума; умеју да анализирају једноставне реченице, да разумеју и да конструишу синтаксичке аргументе; разумеју везу између података и теорије у синтакси и лингвистици уопште.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеСубјекат и објекат - врсте, падеж, слагање. Функцијске категорије фразе детерминатора и комплементизатора. Померање упитних елемената. Локалост.
  Садржај практичне наставеПримена знања стечених на предавањима на језичке податке. Дискусија.
  Литература
  1. Adger, D. (2003). Core syntax: a minimalist approach. Cambridge: Cambridge Uiversity Press.
  2. Carnie, A. (2002). Syntax: A Generative Introduction. Blackwell Publishing.
  3. Baltin, M., Collins, C. (eds.) (2003). The handbook of contemporary syntactic theory. Oxford: Blackwell Publishing.
  4. McCloskey, J. (1997). 'Subjecthood and subject positions'. In L. Haegeman (ed.), Elements of Grammar. Handbook of generative syntax. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 197-235.
  5. Haegeman, L. (2006). Thinking Syntactically. Wiley Blackwell.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставеТеоријска настава, дискусије, практична настава.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит50
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти30
  Колоквијуми20
  Семинари
  Врх стране