15ЕЈЕЈ25 - Превођење са енглеског језика на матерњи језик 2

Спецификација предмета
НазивПревођење са енглеског језика на матерњи језик 2
Акроним15ЕЈЕЈ25
Студијски програмЕнглески језик и књижевност
Модул
Тип студијаосновне академске студије првог степена
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаобавезан
  Условљност другим предметима-Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са основним стратегијама у превођењу општих текстова, нарочито у сфери писаних масовних медија.
  Исходи учења (стечена знања)По завршетку курса, полазници ће умети да самостално анализирају кључне одлике типа и врсте текста у писаним масовним медијима у изворној и циљној култури, преведу једноставније опште текстове у складу са функционалним приступом превођењу, узимајући у обзир како текстуалне тако и вантекстуалне факторе
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУлога и одговорност преводиоца у друштву. Функционалистички приступ превођењу, релевантност текстуалних и вантекстуалних фактора.Микроструктурне и макроструктурне одлике основних новинских жанрова (вести, извештаја, репортажа, приказа) и журналистичког стила на енглеском и српском. Карактеристике превода-адаптација (енг. transeditation). Препознавање релевантних вантекстуалних информација и облици њиховог увођења у текст. Превођење топонима, назива институција, скраћеница и акронима. Проналажење секундарне литературе.
  Садржај практичне наставеПревођење текстова из области социологије, историје, антропологије, културе, политике и економије у писаним медијима. Стратегије и технике у превођењу-адаптацији вести , извештаја и приказа са енглеског на српски: реорганизација текста, сажимање, додавање, изостављање, генерализација, деперсонализација, културолошка еквиваленција. Редактура и лектура превода.
  Литература
  1. Nord, Christiane, 2005, Text Analysis in Translation, Amsterdam/New York: Rodopi. (Chapters 1, 2, 3, pp. 1-154)
  2. Gambier, Yves, 2006, “Transformations in International News”. In: Kyle Conway & Susan Bassnett (eds) Translation in Global News. Coventry: Centre for Translation and Comparative Cultural Studies.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  11
  Методе извођења наставеПредавања, индивидуални и групни рад на превођењу оригиналних текстова, анализа постојећих превода и превода-адаптација у интернет издањима писаних и електронских медија, рад у хибридном наставном окружењу, разговор са гостујућим професионалним и хонорарним преводиоцима.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања15Писмени испит30
  Практична настава15Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми15
  Семинари25
  Врх стране